Skapande skola får 500 000 kronor

2017-05-11

Sunne kommun har fått 500 000 kronor till Skapande skola från Kulturrådet. Pengarna gör det möjligt att låta alla elever från 4-18 år få ta del av kulturupplevelser i form av teater, dans, musik eller konst av god kvalité med professionella utförare.

Kulturgaranti

En del av pengarna ska användas för ”kulturgarantin” för att alla elever ska få ta del av en scenföreställning minst en gång om året.
Bidraget räcker också till olika projekt inom bild, dans, film och teater och till cirkusföreställningar för att öka tillgängligheten för våra nyanlända.
För att alla barn ska få ta del av utbudet har man också fått en del medel avsett för transporter.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

- Av alla små kommuner fick Sunne mest och det är jätteroligt, säger kulturchef Tuula Dajén. Det visar att Kulturrådet tycker att vi gör bra aktiviteter i Sunne!

Bilden visar Björn Söderbäck i samspel med några skolbarn i Sunne. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle.

Skapande skola

Skapande skola är ett samverkansprojekt från Kulturrådet mellan skolan och kulturlivet. Målet är att elever i alla åldrar ska få tillgång till kulturens olika uttrycksformer och även möjlighet till eget skapande.

Statsbidraget som fördelas av Kulturrådet till grundskolan, särskolan och förskoleklass har funnits sedan 2008. 91 procent av kommunerna söker varje år bidraget.

Under 2017 kom närmare 400 ansökningar för Skapande Skola in till Kulturrådet. Efter fördelningen får 860 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan ta del av kulturinsatser runt om i landet.

Pengarna fördelas på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor.
Totalt fördelade Kulturrådet 177 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan. Sammanlagt gick 6 375 000 kronor till Värmland.

Kontakt

Tuula Dajén
Kulturchef
E-post: tuula.dajen@sunne.se
Tel: 0565-163 98, 070-395 42 20
Besök: Nya biblioteket
Adress: 36 Kulturkansliet 686 80 Sunne