Skapa fri sikt i korsningar

2020-04-30 Illustrationer på bra sikt vid vägkorsningar och utfarter. Mått på hur man ska klippa sin häck och sina buskage intill väg. Bild: Illustration av SKR

Om buskar eller träd sträcker sig ut över gata eller gångbana bör tomtägaren se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

För att bibehålla god sikt även i framtiden är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Du som har utfart direkt mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan (se bilden). Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram ett informationsblad som berättar vad som gäller. Mer information om hur du tar hand om växtligheten hittar du i pdf-filen från Sveriges Kommuner och Regioner här intill.

Kontakta oss för mer information

För ytterligare information kan du vända dig till kommunens miljö- och byggenhet. Se kontaktuppgifter här intill.

Kontakt

Miljö- och byggenheten når du via växeln 
0565-160 00

eller e-post: mbn@sunne.se