Borde Sunne kommun skaffa e-arkiv?

2022-06-16

Under sommaren 2022 pågår en förstudie i Sunne kommun om att eventuellt införa ett e-arkiv. Kommunen önskar nu ta reda på vilka behov och förväntningar som finns hos dig som medborgare av att ta del av äldre handlingar digitalt.

Det kan till exempel handla om att hämta ut sina avgångsbetyg eller bygglovshandlingar direkt från kommunens hemsida.

– Enkätunderlaget är viktigt för att undersöka om ett e-arkiv kan göra medarbetarnas arbete mer effektivt och modernt och för att göra det lättare för kommunens medborgare att effektivt få ut allmänna handlingar. Därför är det viktigt att så många som möjligt svarar. Vi kommer även skicka ut enkäter till företagare i kommunen för att höra vad de har för behov, säger Frida Rosesund, projektledare e-arkiv, White Red Consulting AB.

Enkäten ligger ute till och med 31 augusti. Du hittar länk till den i högermarginalen.

Kontakt

Mattias Boström
Arkivarie
E-post: mattias.bostrom@sunne.se
Tel: 0565-164 52
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab 686 80 Sunne