Satsning på e-tjänster förenklar för Sunneborna

2020-12-08

Sunne kommun har under de senaste två åren satsat på att utveckla nya e-tjänster för att möta upp medborgarnas behov i den digitala världen.

Sunne kommun samverkar med  14 av Värmlands kommuner i en gemensam plattform för e-tjänster och har även andra e-tjänster kopplade till olika system.

Innan arbetet intensifierades 2018 låg Sunne bland de kommuner i Värmland som hade minst antal e-tjänster.

– Genom målmedvetet arbete har vi nu kommit upp till fjärde plats med hantering av ärenden digitalt, säger Sunne kommuns IT-chef, Henric Eltonson.

Allmänhetens nytta av e-tjänster

Strategisk satsning från politik och ledning ligger bakom den stigande kurvan.

– Allmänhetens nytta av e-tjänster är den främsta anledningen till att vi satsat på e-tjänster. Det finns en förväntan på att kunna utföra ärenden digitalt idag. Behoven ökar ständigt och vi förväntar oss att trycket på att leverera bra e-tjänster inom alla kommunens verksamhetsområden fortsätter öka.

Behov av effektivisering

En annan anledning till satsningen är behovet av att effektivisera kommunens interna arbete. Det handlar om att förenkla och snabba upp för att kunna använda arbetstiden rätt.

– Vi uppmanar våra verksamheter att fundera över fler möjliga e-tjänster som underlättar för medborgarna och som effektiviserar för oss internt. Medborgarna är välkomna att lämna in egna förslag.

Några av de e-tjänster som uppskattats av medborgarna är anmälan om skolskjuts och ansökan om förskole-/fritidshemsplats under sommarens semesterperiod.

Digitalt först

– Vi vill att organisationen ska tänka digitalt först. Det kräver en viss omställning i hur vi arbetar. Det är viktigt att vi utvecklar oss och går i takt med samhället, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt

Henric Eltonson
IT-chef
E-post: henric.eltonson@sunne.se
Tel: 0565-160 32
Besök: Storgatan 45
Adress: 131. IT-enheten, 686 80 Sunne