Samarbete ska klara vattenkriser

2016-12-20

Sunne bildar tillsammans med Åmål och 16 kommuner i Värmland  en samverkansgrupp för att klara försörjningen av dricksvatten vid en kris.

Kommunerna ska gemensamt köpa in en dricksvattentank och skrev i dagarna under ett avtal där de lovar att stötta varandra vid en kris.

Vattentanken placeras i Sunne för att lätt kunna transporteras till behövande kommun.

Längst till vänster Sunne kommuns medarbetare på Annika Hulu och Hans Nilsson

Vid en vattenläcka eller annan störning i distributionen av dricksvatten kan många av kommuninvånarna drabbas hårt och det gäller att snabbt komma ut med vatten.

Vid en större läcka krävs en väldigt stor insats som kan vara svår för en kommun att klara ensam. Därför har Värmlandskommunerna tillsammans med Åmål valt att gå ihop och bilda en samarbetsgrupp för nödvattenförsörjning.

Gruppen har i dagarna skrivit under ett avtal som innebär att alla kommuner stöttar varandra vid en dricksvattenkris.

- Nödvattensamverkan är en fantastisk möjlighet att skapa en stabilare nödvattenhantering i hela länet. Samarbetet skapar förutsättningar för att VA-samverkan inom länet ökar. Genom att hjälpas åt får alla medverkande kommuner bättre förutsättningar att klara de olika dricksvattenproblem som kan uppstå till en låg kostnad, eftersom den fördelas utifrån befolkningsmängd, säger Hanna Gärdeklint, Utredningsingenjör Arvika Teknik AB.

En större dricksvattentank för lastbil, som samverkande kommuner kan använda vid en kris, ska köpas in. Dricksvattentanken rymmer uppskattningsvis  10 kubikmeter vilket i en nödsituation bedöms motsvara cirka 1000 personers förbrukning under ett dygn.

- Det är jättebra att vi startat det här samarbetet och att så många kommuner valt att gå med. Jag tror att den här typen av samarbeten är viktigt för att klara framtidens utmaningar. Vi är starkare när vi jobbar tillsammans och det finns mycket vi kan lära av varandra, säger Frida Bucht, ansvarig tjänsteman VA Wermland.

Kontakt

Hans Nilsson
VA  Ingenjör
E-post: hans.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-161 91, 070-581 38 46
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne