Rondellbygget klart vid Magasinsgatan-Järnvägsgatan

2018-07-09

Korsningen Järnvägsgatan - Magasinsgatan är nu helt öppen för trafik igen efter ombyggnation.  En rondell är byggd för att få ett bättre trafikflöde. Asfaltering av området sker längre fram.

Nyheten är uppdaterad 2018-07-24

Under ombyggnationen var del av Magasinsgatan - från Badhusgatan till Järnvägsgatan - i Sunne avstängd för ombyggnation. 

Trafiken på Järnvägsgatan dirigerades under tiden om över busshållplatsen.