Rondellbygge i korsningen Magasinsgatan-Järnvägsgatan

2018-07-09

Från 9 juli och cirka två veckor framåt är del av Magasinsgatan - från Badhusgatan till Järnvägsgatan - i Sunne avstängd. En rondell ska byggas i korsningen Magasinsgatan/Järnvägsgatan för att få ett bättre trafikflöde.

Trafiken på Järnvägsgatan dirigeras under tiden om över busshållplatsen.