Rivningsarbeten pågår på fastigheten Leran 3:292

2019-10-14 Rivningen av växthusen pågår. Om två-tre veckor ska Betelkyrkan rivas. Så mycket som möjligt ska återbrukas.

Entreprenören som fått uppdraget att riva växthusen vid före detta Hasses Handelsträdgård samt Betelkyrkan i centrala Sunne är igång med arbetet. Så mycket som möjligt ska återbrukas.

– Först plockas växthusen ner. Rivningen av kyrkan startar om cirka två-tre veckor. Så mycket som möjligt ska återbrukas, vilket var avgörande i upphandlingen av entreprenör, säger Johanna Bergsman, chef på plan- och projektenheten i Sunne kommun.

Utreds som park

Den centrala fastigheten Leran 3:292, som ligger strax söder om Kvarngatan, på andra sidan Lerälven, ska nu rustas upp. Området avgränsas i söder av Magasinsgatan och i öster, väst och norr av Lerälven. Området görs nu i ordning och det ska byggas flerbostadshus på Magasingatan.

Fastigheten är känslig för översvämning och utreds nu, av kommunens enhet plan och projekt, som en park där samtliga byggnader rivs.

– Vi börjar med att riva byggnaderna för att få en uppfattning om hur resten av parken ska utvecklas. Det är en lugn och härlig oas bara ett stenkast från Kvarngatan.

Går att köpa delar av växthusen

Växthusen, totalt cirka 850 kvadratmeter, från handelsträdgården plockas ner.
- Vi återbrukar så mycket som möjligt. Just nu vet vi att några av delarna sätts upp som växthus på två olika platser i Sunne. Den som är intresserad av att köpa delar kan höra av sig till oss. Vi finns nere vid växthusen eller så går det bra att ringa på telefon 070-533 70 14, säger entreprenören Mikael Lindqvist.

Entreprenören tar även vara på Betelkyrkans delar, till exempel ventiler, fönsterbågar, golv, dörrar, trävirke och tornspiran.

- Vi har inte bestämt vad vi ska göra med delarna än, men vi är själva intresserade av gamla saker så de kommer till användning.

Inget juridiskt skydd för Betel

Eftersom kyrkan inte ligger inom detaljplanelagt område har den inget skydd i juridisk mening. Kyrkans kulturhistoriska värden kunde inte tas hänsyn till när rivningsanmälan hanterades på delegation.

- Miljö- och byggenheten efterfrågade ett yttrande från Värmlands museum inför beslutet, eftersom vi först trodde att eventuella kulturhistoriska värden skulle ligga med i vår bedömning om rivningen kunde beviljas eller inte. Under ärendets gång framkom att vi inte kunde ta hänsyn till kulturhistoriska värden, förklarar Lotta Gunnarsson, chef på miljö- och byggenheten.

Värmlands museums bedömning i sitt yttrande är att Betelkyrkan, som stod färdig 1908, har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och bör bevaras. Yttrandet saknar alltså betydelse juridiskt sett för kyrkan och det politiska beslutet om rivning kvarstår.

Ingen ny slutsats

- Vi har stor förståelse för att många tycker att Betelkyrkan är värd att bevara. Det är en speciell byggnad och det var inget lätt beslut. Att tycka kostar ingenting, men vi som ansvarar för kommunens ekonomi ser inte att vi har möjlighet att bevara och rusta upp kyrkan. Vi har heller inte uppvaktats av någon som vill ta över ansvaret för byggnaden. Det har gått ett år sedan beslutet togs och nu är vi framme vid verkställighet. Vi har tänkt mycket runt det här och kommer inte fram till någon ny slutsats. Beslutet är i linje med det strategiska markköp i området som vi varit politiskt överens om sedan länge, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande och Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.