Resultat av enkätundersökning om äldreomsorg

2020-10-27 Foto med gammal leende dam och ung kvinna som står utomhus och pratar. Fotograf Moa Andersson

I våras gjorde vi en enkätundersökning för att se vad våra kunder inom hemtjänst och på särskilda boenden tycker om äldreomsorgen. Nu har vi tagit fram resultatet. En sammantagen bedömning är att våra kunder är nöjda med vårt arbete.

Under våren genomförde vi en enkätundersökning bland alla kunder inom vård och omsorg som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende.

En sammantagen bedömning är att våra kunder utifrån svarsunderlaget är väldigt nöjda med vårt arbete. Inom hemtjänst är siffran 94% nöjdhet och inom särskilt boende 88% nöjdhet.

Resultatet visar även vilka områden man är mest nöjd med och vilka områden man är minst nöjd med. Det ger ett bra underlag för var vård och omsorg behöver utvecklas.

Vi får höga betyg för bemötande från personalen och att man känner förtroende för personalen. Det vi får lite lägre betyg för är hur man kan påverka tiden när man får hjälp samt att man inte alltid får information om tillfälliga förändringar. Sedan ser vi att flera upplever att de känner sig ensamma. Både kunder i hemtjänsten och inom särskilt boende.

Kontakt

Maria Engström
Enhetschef Handläggarenheten
E-post: maria.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-163 75, 070-696 20 44
Besök: Storgatan 45
Adress: 28.Storgatan 686 80 Sunne