Ras- och skredsäkring kan påbörjas

2020-06-05

Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med ras- och skredsäkring av fastigheten Skäggeberg 1:315 Lerälven och campingen i Lysvik mot Fryken kan sättas igång.

Det handlar om slänten från Allégatan ner till Lerälven som i dagsläget är avstängd, eftersom den inte är stabil. Lerälven ska nu ledas om.

I Lysvik eroderar gångvägen ut i Fryken. Den ska lagas med ett nytt erosionsskydd. Åtgärderna beräknas totalt kosta 2 miljoner kronor.

– Det är viktiga åtgärder som nu kan genomföras, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Ingemyr (C).

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne