Räddningsregion Bergslagen där Sunne ingår fyller 1 år

2021-05-12

Grattis till Räddningsregion Bergslagen (RRB) som fyller 1 år idag! RRB är en gemensam, operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland.

Alla räddningsinsatser i området leds numera från en gemensam ledningscentral i Örebro som bemannas med personal från de 17 räddningstjänsterna.

Syftet med RRB är att åstadkomma ökad samverkan och samordning mellan kommunernas räddningstjänster och därmed uppnå en mer effektiv användning av resurser och större förmåga att genomföra räddningsinsatser.

I oktober 2020 beslutade riksdagen om förändringar i lagen om skydd mot olyckor som innebär att alla räddningstjänster i landet behöver hitta en liknande lösning.

– Det gemensamma ledningssystemet i Räddningsregion Bergslagen har fungerat bättre än förväntat under det första året och vi har hanterat flera svåra händelser. Vi ser också att vårt samarbete väl svarar upp mot den nya lagstiftningen, säger Peter Bergström, räddningschef i Sunne och Torsby. 

Kontakt

Peter Bergström
Räddningschef
E-post: peter.bergstrom@sunne.se
Tel: 0565-163 57, 070-301 40 79
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne