Räddningsregion Bergslagen - Tillsammans för ett tryggare samhälle

2020-05-08

Tisdag 12 maj 2020 klockan 10.00 startar Räddningsregion Bergslagen (RRB), en ny gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland.

Syftet med RRB är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk räddningstjänst behöver organisera sig i större enheter för att öka sin förmåga att genomföra räddningsinsatser. Räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland bildar nu därför en gemensam operativ ledningsorganisation.

- Det här bekräftar det som regeringen vill: att förstärka kommunernas ledningsfunktion i Räddningstjänsten. Det kommer nu också ett förtydligande i lagen om skydd mot olyckor, säger räddningschef för Sunne och Torsby, Peter Bergström och fortsätter.

- Det här skapar förutsättningar för de som idag har ledningsfunktionen att fokusera på själva olyckan man är på, och att systemet tar hand om andra olyckor som sker samtidigt.

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Systemet bemannas gemensamt av de ingående räddningstjänsterna.

Varje räddningstjänst finns fortfarande kvar som egen organisation i sin kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå blir utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst.


Samarbete gällande räddningsledning och resurser

I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar att: 

 • snabbt få mycket resurser till en olycksplats,
 • leda stora insatser samt
 • hantera samtidiga, komplexa och långvariga händelser.

Se informationsfilmen om Räddningsregion Bergslagen via länken här samt här intill.

 

De räddningstjänster som ingår i Räddningsregion Bergslagen är:

 • Bengtsfors räddningstjänst
 • Bergslagens räddningstjänst
 • Brandkåren Norra Dalarna
 • Nerikes Brandkår
 • Räddningstjänsten Arvika
 • Räddningstjänsten Dals-Ed
 • Räddningstjänsten Eda
 • Räddningstjänsten Hagfors
 • Räddningstjänsten Karlstadsregionen
 • Räddningstjänsten Malung-Sälen
 • Räddningstjänsten Skinnskatteberg
 • Räddningstjänsten Säffle
 • Räddningstjänsten Årjäng
 • Sunne räddningstjänst
 • Södra Dalarnas räddningstjänstförbund
 • Torsby räddningstjänst
 • Åmål räddningstjänst

Kontakt

Peter Bergström
Räddningschef
E-post: peter.bergstrom@sunne.se
Tel: 0565-163 57, 070-301 40 79
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne