Provtagningar i kvarteret Salla

2018-04-26

Det är dags att ta ytterligare prover i kvarteret Salla i Sunne för att fastställa tidigare provresultat och skaffa ännu mer kunskap om den förorening som finns i marken och hur den sprider sig. Arbetet påbörjas troligen nästa vecka.

Olika undersökningar har gjorts i kvarteret Salla under åren 2006-2016, på grund av en markförorening där Sunne Kemiska Tvätt låg 1930-1970.

Det är dags att ta ytterligare prover för att fastställa tidigare resultat och skaffa ännu mer kunskap om föroreningen och hur den sprider sig. Arbetet är nödvändigt för att så småningom kunna sätta in rätt åtgärder.

Undersökningen påbörjas troligtvis under vecka 18. Ser du någon som lyfter brunnslock, kollar rör i gatan eller liknande arbeten så är det sannolikt personal som utför provtagning. Föroreningen kommer från klorerade lösningsmedel som använts vid kemtvätten. Tidigare undersökningar har även visat att där finns rester av eldningsolja.

Föroreningen finns inom ett begränsat område och bedöms inte utgöra någon risk för de som bor eller vistas i området. Uppföljande grundvattenundersökningar har gjorts under flera år.

- SGU, myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige, är huvudman för undersökningen och konsulten NIRAS utför arbetet. Vi på miljö- och byggenheten i Sunne får som tillsynsmyndighet del av rapporten när den är klar. Det vi vill få klarhet i är hur stor föroreningen är, i vilket djupled den finns, vilka ämnen den består av och hur den sprider sig, säger Lotta Gunnarsson, miljö- och byggchef i Sunne kommun.

Vill du veta mer om arbetet i Salla-kvarteret kan du läsa vidare genom att följa länken i högermarginalen.

Kontakt

Lotta Gunnarsson
Miljö- och byggchef
E-post: lotta.gunnarsson@sunne.se
Tel: 0565-161 94, 072-201 39 70
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12, Miljö och byggenheten, 686 80 Sunne

Anders Olsson
Verksamhetschef samhällsbyggnad
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45, 070-545 87 70
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Kontaktperson SGU: Ulf Winnberg tel +46 8 545 215 05

Kontaktperson NIRAS: David Friberg Prytz tel +46 40 624 10 23