Prata vaccin

2021-09-22 Bilden visar händer

Forskare och experter är eniga om att vacciner mot covid-19 räddar liv. Här får du tips på hur du kan tänka inför samtal med en person som är tveksam till att vaccinera sig.

Viljan att vaccinera sig kan påverkas av många olika saker, även känslor.
Information är bara en del av underlaget vi använder för att fatta personliga beslut. Saker som känslor, värderingar och hur stort förtroende vi har för avsändaren, har också stor betydelse. Ofta kan påståenden från vänner och familjemedlemmar väga tyngre än vad experter och myndigheter säger.

Vaccinerna mot covid-19 räddar liv

Risken att bli sjuk är större för ovaccinerade och alla som vaccinerar sig bidrar också till att stoppa spridningen av viruset. Ju fler vi blir som är vaccinerade desto bättre för oss alla. Men framgången är beroende av att människor väljer att vaccineras.

Ett samtal med dig kan göra stor skillnad

Ett samtal med någon som man litar på kan vara det mest effektiva sättet att minska oron, öka kunskapen, och i förlängningen välja att vaccinera sig.
Pratavaccin.se är en ny webbplats som vänder sig till den som behöver stöd för sådana samtal i sin vardag. Här finns konkreta och evidensbaserade tips på hur man kan prata om covid-19 och vaccination.
På webbplatsen finns också goda råd för du ska tänka inför samtalet, att du är lyhörd och visar respekt för din vän som är orolig och skeptisk till att vaccinera sig.

Pratavaccin.se är framtagen av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet i dialog med bland annat Folkhälsomyndigheten och MSB.