Petra Svedberg ny vd för Rottneros Park & Trädgård

2022-03-23

Petra Svedberg, kommunchef i Sunne, är ny vd för det kommunala bolaget Rottneros Park & Trädgård i Sunne. Magnus Holmvik fortsätter ha huvudansvaret för parkens skötsel och personal.

Magnus Holmvik har under många år axlat rollerna som både vd och parkchef för det kommunala bolaget Rottneros Park & Trädgård i Sunne. I takt med parkens utveckling har uppdraget blivit svårt att hantera för en och samma person.

Petra Svedberg, kommunchef i Sunne, blir därför ny vd och Magnus Holmvik fortsätter ha huvudansvaret för parkens skötsel och personal.

Petra Svedberg, kommunchef i Sunne, är ny vd för det kommunala bolaget Rottneros Park & Trädgård

 

Närmare kommunen

– Styrelsen är enig om att det är en bra lösning som också är mest effektiv organisatoriskt. Det är vanligt förekommande att en kommunchef också är vd i kommunala bolag. Närheten till kommunen ökar vilket vi ser som en fördel, säger Håkan Thorell, ordförande i Rottneros Park & Trädgård AB.

Hållbar utveckling

Rottneros Park intensifierar nu arbetet med växthus i parken för att odla parkens och kommunens växter och samtidigt utveckla verksamheten genom försäljning av växter. Rottneros Bruk, nära parken, aviserar att deras överskottsvärme skulle kunna användas i sammanhanget.

– Vi ser det som ett mycket spännande och miljömässigt hållbart projekt för framtiden i samverkan mellan Rottneros Bruk, parkbolaget, Sunne kommun och deras fastighetsbolag, säger Håkan Thorell.

 

Kontakt

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Håkan Thorell
Ordförande Rottneros Park & Trägård AB
070-576 67 31