Petra Svedberg blir ny kommunchef i Sunne

2020-12-10 Petra Svedberg blir ny kommunchef i Sunne från 1 februari 2021.

Petra Svedberg blir Sunnes nya kommunchef. Det beslutade kommunstyrelsen idag. Petra börjar 1 februari 2021.

Petra Svedberg, 39, jobbar idag som områdeschef för slutenvården inom Region Värmland, med ansvar för tre sjukhus.

Allmänna utskottet förordade Petra och idag blev det klart att hon får tjänsten efter kommunstyrelsens beslut vid ett extra sammanträde.

– Vi är jätteglada över att det var en bred enighet i beslutet. Vi slogs också av att Petra har ett hjärta för Sunne och ser potentialen som finns, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Petra Svedberg står för den typ av ledarskap som efterlysts.

– Vi har utmaningar och behöver en inlyssnande och tydlig ledare. Vi tror att Petra kan skapa engagemanget och tryggheten så att vi kan vara den modiga organisation vi vill vara. Som utvecklas och förverkligar Sunnes vision.

Sunne kommun säger varmt välkommen till Petra Svedberg redan nu.

– Sunne har fantastiska förutsättningar för tillväxt och livskvalitet. För mig är mod, engagemang och hjärta oerhört viktigt. Jag tror på visionen, på uppdraget och på människorna. Jag är oerhört glad för att jag får göra den här resan tillsammans med alla i Sunne, säger Petra Svedberg.

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Linda Johansson
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bildningsutskottet
E-post: linda.johansson@sunne.se