Petra Svedberg förordas som ny kommunchef i Sunne

2020-12-01

Allmänna utskottet i Sunne kommun beslutade igår, 30 november, att förorda Petra Svedberg, 39, till ny kommunchef i Sunne.

Nu följer MBL-förhandlingar på onsdag 2 december, förhandling om anställningsvillkor och ytterligare en kontroll av kandidaten från Ranstad som skött djupintervjuer och tester.

Ett extra kommunstyrelsemöte är planerat till den 10 december där beslutet om kommunchef fattas.

– Det var två mycket bra slutkandidater, men när valet skulle göras var det enkelt. Petra Svedberg står för den typ av modernt ledarskap som vi anser att Sunne kommun behöver, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Alla som deltog i intervjuerna – kommunstyrelsens presidium, fackliga företrädare, personalchef samt ekonomichef – var eniga om Petra som förstahandsval. När de externa intervjuerna, testerna och referenstagningen genomförts och presenterats så blev det än mer tydligt att Petra är rätt person för uppdraget.

– Det är väldigt bra att vi har en bred enighet om Petra hos dem som intervjuade. Det ger oss bra förutsättningar för en lösning som kan utveckla och föra Sunne framåt, säger Linda Johansson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Linda Johansson
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bildningsutskottet
E-post: linda.johansson@sunne.se