Peter Englund får Mårbackapriset 2018

2018-07-09

Författaren och historikern Peter Englund får Mårbackapriset 2018. Han får det för ett nyskapande författarskap i Selma Lagerlöfs anda. Priset delas ut på Mårbacka Minnesgård fredagen den 9 november 2018. Prissumman är 25 000 kronor.

Mårbackastiftelsens motivering till valet av 2018 års pristagare:
"Peter Englund har med Stridens skönhet och sorg i flera volymer fångat
hur det första globala kriget griper in i enskilda människors liv och vardag,
också långt borta från slagfälten. Genom ett 40-tal människoöden,
formerade i ett genialt ordnat pussel, beskriver han i sekvenser, nästan
filmiskt, tillvaron i krigets Europa. I Stridens skönhet och sorg berättar
Peter Englund i Selma Lagerlöfs anda om en fasansfull resa genom åren
1914 till 1918."

Priset delas ut på Mårbacka Minnesgård fredagen den 9 november 2018.
Prissumman är 25 000 kronor.

»Min bok blir nog mycket lång och en riktig roman, inte några fristående
drömmar. Det blir om hur följderna av kriget griper in i den enskildes liv,
även så här långt bort.« Så beskriver Selma Lagerlöf sin vision för protestromanen Bannlyst, som gavs ut för precis 100 år sedan.

Årets utställning på Mårbacka handlar om Selma och Det Stora Kriget.
I brev till Valborg Olander och Sophie Elkan formulerade Selma Lagerlöf
en stigande oro inför utvecklingen ute i världen. Hon såg kriget som
ett nederlag för sunt förnuft och medmänsklighet.

I förordet till Stridens skönhet och sorg skriver Peter Englund: "det jag sökt rekonstruera är inte så mycket ett händelseförlopp som en känslovärld."
– Det var också sådana känslor som Selma Lagerlöf spelade på när hon
i protestromanen Bannlyst försökte väcka avsky mot allt vad krig heter,
säger Irene Henriksson, intendent på Mårbacka.