Sunne kommun anmäler sig själv för eventuell personuppgiftsincident

2021-03-05

EU-domen i Schrems II-målet om överföring och hantering av personuppgifter påverkar många organisationer, däribland Sunne kommuns webbplatser. Google Analytics avinstallerades av den anledningen på Sunne kommuns webbplats sunne.se, 2 mars.

EU-domen innebär i korthet att det har blivit olagligt att använda it-baserade tjänster som på något sätt för över och behandlar personuppgifter i USA med stöd av regelverket kallat Privacy Shield. Informationen som skickats är en IP-adress, som EU-domstolen klassar som en personuppgift för att den i förlängningen skulle kunna användas för att identifiera enskilda personer.

IP-adresser kan ha skickats

En äldre version av Google Analytics har använts på sunne.se som inte per automatik anonymiserar besökarens IP-adress. Detta har medfört att IP-adresser kan ha skickats till Google för att hantera besöksstatistik på sidan. Sunne kommun har inte som sig bör informerat besökarna om att IP-adresser kan ha skickats till Google, men information om cookies finns på sunne.se och kommunen har inte utlovat anonymitet.

Om cookies och javascript - Sunne|Värmland

Anmält sig själv

Efter att Google Analytics avinstallerats anmälde Sunne kommun sig själv till Integritetsskyddsmyndigheten om eventuell personuppgiftsincident.

- Sunne kommun utreder nu om det finns behov av ytterligare åtgärder för att ge personuppgifterna tillräckligt skydd vilket inkluderar våra övriga webbplatser, säger Henric Eltonson, IT-chef i Sunne kommun

 

Kontakt

Henric Eltonson
IT-chef
E-post: henric.eltonson@sunne.se
Tel: 0565-160 32
Besök: Storgatan 45
Adress: 131. IT-enheten, 686 80 Sunne

Kathrin Ramström
Webbansvarig, sunne.se
E-post: kathrin.ramstrom@sunne.se
Tel: 0565-164 17, 070-190 68 65
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunikation, 686 80 Sunne