Förskolans utveckling i Sunne på konferens i Stockholm

2022-06-02 Anna Ullenius, biträdande skolchef och rektorerna i förskolan Helena Sundqvist, Pernilla Larsson och Susanna Magnusson, står redo att prata om pedagogiska samtal som leder till ett likvärdigt förhållningssätt i förskolan i Sunne.

Sunne kommun föreläser på konferensen" Leda och organisera en likvärdig och tillgänglig förskola" i Stockholm, 1-2 juni.

Anna Ullenius, biträdande skolchef och rektorerna i förskolan Helena Sundqvist, Pernilla Larsson och Susanna Magnusson, står redo att prata om pedagogiska samtal som leder till ett likvärdigt förhållningssätt i förskolan. Om hur förskolan i Sunne jobbar praktiskt och verksamhetsnära med utvecklingsarbete.

Heja er som tar hand om våra barn! "Att rädda barn är att rädda världen" som Selma Lagerlöf skrev.

Kontakt

Anna Ullenius
Skolchef tf.
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne