Om det aktuella brandläget

2018-08-01 Elda inte utomhus

Är du orolig och behöver få eller lämna information om eventuell skogsbrand ska du ringa 113 13. Nödnumret 112 ska du ringa i akuta lägen med fara för liv, egendom eller miljö.

Nyheten är redigerad efter Länsstyrelsens beslut om att häva det totala eldningsförbudet. Det är fortsatt eldningsförbud i länet, men tillåtet att grilla i egen trädgård igen från kl 17 den 1 augusti.

Minska belastningen på 112 - ring 113 13 för information

112 ska du ringa vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö.
Många ringer 112 för att lämna eller få information om det aktuella brandläget. Det ökar trycket på linjen och kan innebära att den som behöver akut hjälp får stå i telefonkö för att nå en operatör.

Ring 113 13, det nationella informationsnumret för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Numret är till för att minska belastningen på 112. Alla myndigheter lämnar och får löpande information till och från 113 13 om det just nu aktuella brandläget. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Eldningsförbud och räddningstjänst i beredskap

Mycket hög brandrisk råder i skog och mark. Kommunens räddningstjänst följer det aktuella läget och har beredskap för att hantera skogsbränder som uppstår.

Räddningstjänst avråder i dagsläget från att slå dikeskanter samt att utföra röjningsarbeten i skog och mark.

- Om du är rökare är det viktigt att du har koll på var du fimpar, säger tillförordnad brandchef Mats Moberg.
Släng inte fimparna utomhus där det är torrt och släng absolut inte ut glödande cigaretter från bilen. Det är extremt torrt och lättantändligt överallt just nu.