Information om Coronaviruset

2020-04-06

Information om Coronaviruset hittar du här. Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom. Sunne kommun ska göra det vi kan för att minska smittspridningen av Coronavirus. Lokal information uppdateras på den här sidan under vardagar.

Sunne kommun följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer för coronavirus. Mer information och kontakter hittar du via länkarna här intill. Var noga med var du hämtar din information. Se till att den kommer från trovärdiga källor, använd våra länkar.

Sunne kommun följer internationell, nationell, och regional utveckling när det gäller coronaviruset och covid-19. Vi ger också lokal information.

Folkhälsomyndigheten ser nu en allmän smittspridning i Sverige. 

 • Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feberVänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola
 • Avstå sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv, även vid lindriga symtom. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar
 • Avstå/undvik resor 
 • Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Allas ansvar att förhindra smitta

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset och Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symtom på smitta och hur viruset smittar. Se länkarna intill.

Lokal information Sunne

Sunne kommun vill tacka dig som anmält/anmäler intresse för att jobba extra inom vård, omsorg och individstöd. Det betyder mycket att vi kan planera verksamheten framåt på ett bra sätt. Hör Sunne kommuns personalchef Dan Levin på Radio Värmland

Skolinformation

Lokal information som uppdateras vardagar:

 • 6 april: Inom Sunne kommuns verksamhet vård och omsorg finns nu konstaterad Coronasmitta. Vi följer Smittskydd Värmlands instruktioner för att minska risken för smittspridning.
  Smittskydd Värmlands webbplats


  Vård och omsorg är inom kort i behov av fler munskydd. Har du tillgång till eller känner till någon som har munskydd, till exempel ett företag, tipsa om vårt behov.  Kontakta Ulla Engström, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Sunne kommun om du/ditt företag kan bistå med munskydd

 • 3 april: Påfrestningen på samhället i stort ökar. I Sunne är läget stabilt, där vård och omsorg jobbar hårt med att lösa personalsituationen dag för dag.  Det finns nu möjlighet att få hjälp med hemsändning av av varor för den som behöver det

 • 2 april: Uthållighet är viktigt nu. Vi behöver stötta varandra i att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hålla ner risken för smittspridning. Läget i Sunne är fortfarande stabilt. Låt oss göra det vi kan för att det ska fortsätta så.

  Enligt Folkhälsomyndigheten och regeringen får vi räkna med att det handlar om månader av fortsatta restriktioner i vårt sociala umgänge. Håll avstånd till varandra. Välj digitala möten, istället för fysiska, i möjligaste mån. Stanna hemma om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.
 • 1 april: I Sunne är läget fortfarande stabilt. Idag informerar vi i Sunnenytt för att uppmana Sunneborna att följa trovärdiga källor och minimera riskerna för smittspridning, samtidigt som vi tänker på att stötta de lokala företagen i den mån vi kan.

  Dagens annons finns i Sunnenytt

  Bra samlad information finns på krisinformation.se

 • 31 mars: Läget i Sunne är fortsatt stabilt. För att hålla risken för smittspridning nere uppmanar Folkhälsomyndigheten alla att ställa in sina resor under påsk. Barnen bör heller inte knacka dörr och lämna påskbrev.

  Föreningslivet i Sunne har organiserat sig och hjälper till med hemleverans av matvaror via Coop Sunne och ICA BBB Sunne

  Sunne kommun har sedan tidigare infört besöksförbud på våra äldreboenden. Från och med imorgon, 1 april, gäller besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige. Här kommer en hälsning infrån gruppboendet Brogården i Sunne kommun

  Covid-19, Coronaviruset, kan ge milda förkylningssymtom vilket gör att det till en början kan vara svårt att bedöma om de beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen. 

  Stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

  Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och därefter ytterligare två dagar
 • 30 mars: Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att fortsätta hålla nere smittspridningen! Lyssna och följ rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Läget i Sunne är fortsatt stabilt. Låt oss göra det vi kan, var och en, för att hålla det så

 • 27 mars: Läget i Sunne är stabilt. Personalmässigt är det fortsatt ansträngt inom vård och omsorg, men hanterbart. Extrajobbare håller på att skolas in och går bredvid ordinarie personal

 • Från och med söndag 29 mars och tills vidare blir det förbjudet i hela Sverige att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

 • 26 mars: Sunne kommun vill underlätta för företagen med en rad åtgärder. 
 • 25 mars: För att minska risken att slå ut samhällsviktiga funktioner åker räddningstjänsten för närvarande inte ut på IVPA-larm om det finns risk för coronasmitta (covid-19) hos den som söker hjälp. Region Värmland har beslutat om särskilda åtgärder som påverkar räddningstjänstens uppdrag i hela Värmland, däribland Sunne. Bedömningen gör SOS Alarm.

  IVPA betyder ”I väntan på ambulans” och innebär att personal på närmaste brandstation larmas ut om tillståndet är livshotande för den som väntar på ambulans. De tre kriterierna för att kunna larma ut räddningstjänsten är i nuläget:
 • Hjärtstopp, eller misstanke om detta
 • Andningsstopp, eller misstanke om detta
 • Svåra trauman

  - Räddningstjänsten behöver fokusera på att säkerställa personalförsörjningen för att klara vårt grunduppdrag som är att åka på bränder och olyckor, säger räddningschefen i Sunne, Peter Bergström.

  Räddningstjänsten i Sunne och Torsby arbetar just nu i stabsläge. Den normala verksamheten som till exempel utbildningar och tillsynsverksamhet prioriteras ner. Brandstationerna i kommunen är stängda för besökare tills vidare. 
 • 24 mars: Statusen är oförändrad från igår i Sunne kommun. Det är fortsatt ansträngt personalmässigt, men hanterbart. Vi fortsätter följa och hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Vi hjälper varandra genom att var och en tar ansvar.

  För att göra det lättare för dig som är i en riskgrupp eller som har symtom gör Sunne Bibliotek några ändringar i sina regler. De gäller fram till sista maj.

  - Alla medier har sex veckors lånetid. Det gäller även dvd-filmer. För böcker med kö gäller fortfarande två veckor. 

  - Du får låna om så många gånger som du vill

  - Du får inga förseningsavgifter.

  Har du frågor? Ring Sunne bibliotek på 0565-161 72 eller mejla Sunne Bibliotek
 • 23 mars: Personalsituationen är ansträngd, framförallt inom vård och omsorg och individstöd. Förra veckan sökte Sunne kommun extrapersonal till dessa områden och 50 ansökningar har kommit in. Personalenheten tittar nu igenom dessa tillsammans med berörda chefer för att matcha de som sökt till rätt ställen. Några personer skolas redan in i verksamheterna. Stort tack till alla som ställer upp och vill bidra. Tack också till alla som tar ansvar för att minska smittspridningen med främsta syfte att skydda våra äldre och minska antalet människor som behöver vård samtidigt

 • 20 mars. Från kommunledningen vill vi på alla sätt vi kan gå ut med ett stort tack till alla ute i Sunne kommuns verksamheter som gör ett fantastiskt jobb! Vi är tacksamma för er insats! Under dagen har det rapporterats att det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Livsmedelsverket gick under dagen ut med information om detta. Se länk här intill

 • 19 mars: Matsalen på Allégården stänger för besökare från måndag 23 mars och tills vidare, för att minska risken för smitt-spridning. Matsalen är öppen som vanligt för de boende

 • 18 mars: Sunne kommun går över till distansundervisning på gymnasiet, Komvux och Yrkeshögskolan från torsdag 19 mars utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation. Gymnasiesärskolan omfattas inte av rekommendationen och den fortsätter vara öppen i Sunne

 • 17 mars: Sunne kommun planerar för en situation där vi har många i ordinarie personal frånvarande i våra samhällsviktiga verksamheter. Därför söker vi nu timvikarier inom vård, omsorg och individstöd

 • 17 mars: Besked om undervisning i gymnasium/Komvux/
  yrkeshögskolan i Sunne lämnas imorgon, kl 10

 • 16 mars: Öppna förskolan, babycaféet och temacaféerna på Familjecentralen Pusslet stänger från 16 mars och tills vidare som en åtgärd för att minska rörlighet och kontakter i samhället
 • Sunne kommun har beslutat att införa besöksförbud på våra särskilda boenden Salla, Brogården, Hagen och Sjövik på grund av smittorisk i samband med Coronaviruset.

  Undantag kan göras för närstående till personer som är svårt sjuka om besökaren är frisk, det vill säga inte har snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk eller mag- och tarmbesvär. Syftet är att skydda de äldre. Beslutet gäller tills vidare. Anhöriga underrättas om beslutet allteftersom

 • På korttidsboendet Hagen Gul råder besöksförbud. Där finns svårt sjuka personer som ibland kommer direkt från sjukhus

 • Sunne kommun har satt restriktioner för besök på LSS-gruppbostäder. Information finns på respektive plats. Avstå onödiga besök på våra boenden och stanna hemma om du har snuva, hosta, halsont, feber, huvudvärk, muskelvärk eller mag- och tarmbesvär

 • Sunne kommun har gått upp i stabsläge, vilket innebär beredskapsläge där ledning och nyckelfunktioner samlas vardagar kl 8.15 och kl 15 och utvärderar information för att kunna ta beslut och förmedla dessa. Vi har inga indikationer om smittspridning i nuläget, läget är stabilt.

  - Vi går upp i stabsläge främst för att trygga personalförsörjningen i kommunen och skydda vår egen verksamhet utifrån kraven på oss om att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, säger kommunchef Torbjörn Dybeck

 • Sunne kommun följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att vidta de åtgärder som behövs. 

 • Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

 • Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feber. Gäller även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Elever utan symtom kan gå till skolan

Sunne kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket betyder att det inte finns någon anledning att stanna hemma från skolan eller förskolan om man inte är sjuk eller uppvisar några symtom.

Vid frågor, exempelvis om du eller dina barn har rest i något av de drabbade områdena, men inte har några symtom, kontakta rektor på din skola.

Om du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber ring 1177 för att få vägledning.

Följ också rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. 

Här hittar du aktuell information

Om du har funderingar kring Coronavirus har Skolverket sammanställt bra information till skola och förskola. Du kommer till informationen via länk under rubriken Länkar här intill.

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Alla verksamheter i Sverige - statliga myndigheter, företag, kommuner, regioner, föreningar och religiösa samfund ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Gör följande enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

 1. sätt upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
 2. markera avstånd på golvet
 3.  skapa utrymme för att undvika trängsel
 4. håll digitala möten
 5. erbjud möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit
 6. undvik att fler personer samlas, särskilt i trånga lokaler