Information om coronaviruset

2020-10-29

Information om coronaviruset hittar du här. Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom. Sunne kommun ska göra det vi kan för att minska smittspridningen av coronavirus. Lokal information uppdateras på den här sidan under vardagar.

Till lokal coronainformation längre ner på sidan

Sunne kommun följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer för coronavirus. Mer information och kontakter hittar du via länkarna här intill. Var noga med var du hämtar din information. Se till att den kommer från trovärdiga källor, använd våra länkar.

Sunne kommun följer internationell, nationell, och regional utveckling när det gäller coronaviruset och covid-19. Vi ger också lokal information.

Folkhälsomyndigheten ser nu en allmän smittspridning i Sverige. 

 • Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feberStanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola.
 • Avstå fysiska kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv, även vid lindriga symtom. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar. Håll avstånd, även utomhus
 • Res ansvarsfullt - håll avstånd, även utomhus
 • Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Allas ansvar att förhindra smitta

Telefonservice på olika språk. Region Värmland, där Sunne kommun ingår, samverkar med länsstyrelsen och Karlstads kommun för att nå ut med information om det nya coronaviruset på olika språk. Informationsnumret för allmänna frågor om coronaviruset är 010-831 80 10 och har öppet vardagar 10-12. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja.

Lokal information Sunne

Skolinformation

Lokal information som uppdateras vardagar:

 • 27 oktober: Region Värmland inför nya rutiner där familjemedlem är smittad av covid-19
 • 22 oktober: Vård och omsorg i Sunne kommun rapporterar för 20:e veckan i rad att det inte finns någon smittad i verksamheten.

  Folkhälsomyndighetens statistik från vecka 42 visar två nya konstaterad smittade bland invånarna i Sunne. Totalt antal fall är 44.

  Måndag 26 oktober är Region Värmland redo att införa så kallad familjekarens/familjeisolering utifrån Folkhälsomyndighetens beslut. Det innebär att om du bor ihop med någon som är bekräftat smittad med covid-19 ska du stanna hemma även om du själv är utan symtom. Syftet är att minska risken för smittspridning. Mer information kommer.

  Vaccinationen för säsongsinfluensan startar i Sunne vecka 45 och pågår i sex veckor. Region Värmland poängterar att det är extra viktigt att vaccinera sig i år. Informationsbrev skickas ut till 65 år och äldre från nästa vecka. Olika åldersgrupper delas upp veckovis. Annonsering sker också för att informera om vad som gäller. Läs mer på 1177.se

  Eftersom smittan ökar på många håll uppmanas vi att inte resa i onödan och undvika större samlingar av människor. Håll avstånd och tvätta händerna. Ett vaccin mot covid-19 kommer troligen inte förrän 2022, enligt världshälsoorganisationen, WHO. Tillsammans håller vi i och håller ut!

 • 15 oktober: Vård och omsorg i Sunne kommun rapporterar för 19:e veckan att det inte finns någon smittad i verksamheten.

  Folkhälsomyndighetens statistik från vecka 41 visar däremot en liten ökning. Det finns nu två nya konstaterad smittade bland invånarna i Sunne. 

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats
 • 8 oktober: Region Värmland har inte infört så kallad familjekarens ännu. Därför kan familjemedlemmar till någon som är bekräftat smittad med covid-19 fortsätta gå till jobbet som vanligt om de inte har några symtom. Om du har möjlighet – jobba hemifrån under inkubationstiden.

  Barn och elever som har andra familjemedlemmar som är sjuka kan också gå till förskola, grundskola eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i familjen.

  Bland Sunnes invånare finns en konstaterat smittad enligt Folkhälsomyndighetens rapportering från vecka 40. Antalet smittade ökar i Europa, Sverige och länet. Det är viktigt att vi fortsätter hålla avstånd och sköta handhygienen noggrant! Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  För 18:e veckan i rad kan Sunne kommuns verksamheter inom vård och omsorg rapportera att de inte har någon konstaterad smitta. 

  Om du ska besöka ett av våra särskilda boenden: ring och boka tid.
  Du får information på respektive boende om vad som gäller för besöket.

  Använd handsprit som finns vid entrén. Besökare ombeds använda visir i lgh/rummet om 2 meters regeln inte kan efterföljas.

  Håll avstånd och känn dig varmt välkommen!


 • 1 oktober: Idag hävs besöksförbudet på våra särskilda boenden. Ta kontakt med det boende du vill besöka och boka tid. Följ deras rekommendationer som utgår från Folkhälsomyndighetens riktlinjer för säkra besök.

  Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning

  För 17:e veckan i rad kan Sunne kommuns verksamheter inom vård och omsorg rapportera att de inte har någon konstaterad smitta. Låt oss fortsätta så. Gör ditt besök säkert genom att följa alla rekommendationer respektive boende ger.

  Bland Sunnes invånare finns ingen konstaterat smittad enligt Folkhälsomyndighetens rapportering från vecka 39. Antalet smittade ökar i Europa, Sverige och länet. Det är viktigt att vi fortsätter hålla avstånd och sköta handhygienen noggrant! Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • 24 september: Säkra besök på våra särskilda boenden

  1 oktober upphävs det nationella besöksförbudet på särskilda boenden. Verksamheten ansvarar då för att besök utförs på ett säkert sätt.

  För att skydda våra äldre och mest sköra är det viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de regler som boendet har beslutat om.

 • Ta kontakt med boendet för att boka tid innan du kommer på besök
 • Du och den du ska besöka måste vara friska
 • Följ de regler som boendet beslutat om

  Besöken sker i den enskildes rum/lägenhet. Du har också fortsatt möjlighet att göra besöket utomhus eller inomhus i besökspaviljong med plexiglas.

  Kontakta boendet för att få ytterligare information om vilka regler som gäller. Kontaktuppgifter finns på sunne.se eller via kommunens växel, tel 0565-160 00.

  Välkommen!

  För 16:e veckan i rad kan Sunne kommuns verksamheter inom vård och omsorg rapportera att de inte har någon konstaterad smitta. Låt oss fortsätta så.

  Smittspridningen har på nytt börjat öka i Sverige. Därför behåller regeringen restriktionen att inte samla fler än 50 personer. Smittan ökar också i Värmland, om än på låga nivåer.

 • 17 september: Besöksförbudet på äldreboenden hävs 1 oktober. Sunne kommun informerar så snart som möjligt om hur vi lokalt hanterar besöken utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  - Vi inväntar föreskrifter från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om hur besöken ska gå till framöver innan vi tar beslut på hur vi gör lokalt, säger Frida Vasiliou, som leder staben för vård och omsorg i Sunne kommun.

  Folkhälsomyndigheten trycker på att besöken ska göras säkra och i en takt som är möjlig. Anpassningar behöver göras för att undvika anstormning.

  För 15:e veckan i rad kan Sunne kommuns verksamheter inom vård och omsorg rapportera att de inte har någon konstaterad smitta.

 • 10 september: Från och med den här veckan ger vi lokal coronainformation på sunne.se på torsdagar. Vi drar ner på frekvensen, eftersom läget är fortsatt lugnt. När det behövs går vi givetvis ut med information via våra kanaler även vid andra tillfällen.

  Staben inom vård och omsorg minskar samtidigt sina möten till varannan vecka.

  För 14:e veckan i rad kan Sunne kommuns verksamheter inom vård och omsorg rapportera att de inte har någon konstaterad smitta.

  - Vi slår oss absolut inte till ro utan fortsätter hålla i och hålla ut. Vi följer våra upparbetade rutiner och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Värmland. Nu vid skolstarten ser vi en ökad sjukfrånvaro, den verkar dock inte vara coronarelaterad.
  Risken för klustersmitta finns och vi uppmanar därför alla att fortsätta hålla avstånd, tänka på handhygienen och stanna hemma om man är sjuk, säger Frida Vasiliou, som leder stabsarbetet.

  Rutinerna för hur besöksförbudet ska fungera på kommunens särskilda boenden under hösten är på väg att sättas. 14-15 september lämnar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer som kommer att gälla från 1 oktober.

 • 3 september: Med start nästa vecka börjar antikroppstester erbjudas. Först ut, i steg 1, är vårdnära personal, där Sunne kommun prioriterar personal på särskilt boende.

  Region Värmland har gjort följande prioritering när det gäller antikroppstester. Den grundar sig på Folkhälsomyndighetens vägledning och sker i olika steg, eftersom det inte finns kapacitet att testa alla samtidigt:
 1. Vårdnära personal inom äldreomsorgen
 2. Vårdnära personal inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt annan personal inom dessa verksamheter, till exempel biståndshandläggare, enhetschefer, med flera
 3. Personer i riskgrupper
 4. Allmänheten - först personal inom samhällsviktig verksamhet, därefter övriga i samhället.

  Läget i Sunne kommun är fortsatt lugnt. För 13:e veckan i rad finns ingen konstaterad smitta inom vård och omsorg. Tack till all personal som gör ett fantastiskt arbete med att hålla i och hålla ut!

  Det finns heller ingen rapporterad smittad bland Sunne kommuns invånare enligt senaste veckorapporten från Folkhälsomyndigheten (vecka 34).

  Vi befinner oss med andra ord i ett gynnsamt läge. Det är nu viktigt att vi påminner varandra om att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - framförallt håll avstånd och tvätta händerna.

  Du gör skillnad! Det är inte över! 
 • 1 september: Region Värmland går ur sitt stabsläge och arbetet runt corona går in i den ordinarie verksamheten.

  Kom ihåg att pandemin är långt ifrån över. Det du gör påverkar fler personer än dig själv. Oavsett vem du vill skydda kan du visa omtanke genom att till exempel välja bort bussresan och ta cykeln när det blir för trångt. Det kan vara just ditt val som gör skillnad. Genom att hålla avstånd och hålla ut minskar vi spridningen av covid-19. Tack!

  Skydda en mormor! Kom ihåg att pandemin är långt ifrån över
 • 27 augusti: Om du blir uppringd av någon som erbjuder provtagning eller påstår att du blivit smittad av någon som testats positivt, och att du därför måste ta ett prov, så har du råkat ut för en bedragare.

  Samtalet slutar med att de ber dig lämna ut ditt kortnummer för att betala provtagningen. Kommuner eller andra myndigheter frågar aldrig efter kortuppgifter eller kontonummer. Lämna aldrig ut dessa till någon. 

  Informera dina äldre anhöriga om att de här samtalen förekommer. Om du blir uppringd på ovanstående vis, notera telefonnumret och gör en polisanmälan.

  För 12:e veckan i rad kan vård och omsorg i Sunne kommun rapportera att det inte finns någon konstaterad smitta i verksamheten. 

  Låt oss fortsätta hålla smittspridningen nere. Håll avstånd, tvätta händerna! Stanna hemma om du är sjuk. Du gör skillnad.
  Aktuellt läge i Värmland och Sunne
 • 25 augusti: Under de senaste två veckorna har Värmland drygt 26 bekräftade fall per 100 000 invånare.  För att fortsätta hålla smittspridningen nere behöver vi hjälpas åt med att följa Folkhälsomyndighetens viktiga rekommendationer: stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd och var noga med din handhygien. Avstå från att åka kollektivtrafik i möjligaste mån och jobba hemifrån om du har möjlighet

 • 20 augusti: Vård och omsorg i Sunne kommun har ingen konstaterat smittad i sin verksamhet för 11:e veckan i rad. Inga fall är heller registrerade bland invånarna.

  Håll avstånd och tvätta händerna. Det är det bästa sättet att fortsätta hålla siffrorna nere.

  Regeringen har beslutat förlänga besöksförbudet på äldreboenden till den sista september. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vad som ska gälla därefter.    

  Besöksförbudet på äldreboenden infördes den första april och har redan förlängts en gång i juni. Nu förlängs alltså förbudet till 30 september.

  Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda om besöksförbudet ska fortsätta att gälla därefter eller om det går att ersätta med andra åtgärder.

  – För att kunna ta bort besöksförbudet så måste vi se till att ha andra regleringar och riktlinjer på plats. Så i väntan på att Folkhälso-myndigheten och Socialstyrelsen återkommer med hur de ser på att man tar bort förbudet och vad man behöver i stället så förlänger vi förbudet till sista september, säger socialminister Lena Hallengren (S) till TT.

  De två myndigheterna ska redovisa uppdraget den 15 september, så att regeringen hinner ta ställning och eventuellt vidta de åtgärder som föreslås före den 1 oktober.

  – Situationen ser väldigt mycket bättre ut just nu. Vi vill ju vara säkra på att det fortsätter så och att vi har åtgärder på plats så att man både kan hantera eventuella nya utbrott och se till så att vi inte sätter igång en ökad smittspridning, säger Hallengren.
 • 18 augusti: Var med och bidra till att smittspridningen minskar. Håll avstånd och tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk. Pandemin är inte över. Hur vi beter oss får stor betydelse för hur fortsättningen blir. Den smittökning som sker är främst bland 20-39-åringar.

  Värmlandstrafik konstaterar att skolungdomar generellt inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller avstånd. Ungdomarna sitter tätt och kramar varandra. För att inte smittspridningen ska öka: påminn varandra om att hålla avstånd! Så värnar vi på bästa sätt om varandra.

 • 14 augusti: Tillsammans bromsar vi smittan! Gör plats för de som måste fram - res bara om du inte har något annat val.

  - När fler återgår till sina arbeten behöver vi hjälpas åt att se till att transportsystemet klarar nödvändiga resor och transporter

  - Vi behöver sprida ut resandet för att undvika trängsel och stopp på våra vägar och järnvägar

  - Flexibla restider, alternativa färdsätt och distansarbete hjälper till för att få de nödvändiga resorna och transporterna att flyta på

  Tack för att du hjälper de som inte har något alternativ i sitt resande. Bakom budskapet står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen och länsstyrelserna. 

 • 13 augusti: Det befaras bli trängsel i kollektivtrafiken när skolan drar igång igen efter sommarlovet, 17 och 18 augusti. För att minska smittspridning av coronaviruset gör Region Värmland åtgärder ombord på tåg och bussar. En av åtgärderna är att antalet resenärer begränsas per fordon för att avstånden ska kunna hållas.

  Läs mer om Värmlandstrafiks åtgärder på sunne.se

  Se över om du kan resa med en annan tur eller på annat sätt om det är möjligt. Du hittar turerna här på Värmlandstrafiks webbplats

  Alla behöver hjälpas åt att hålla avstånd och minska belastningen på kollektivtrafiken, för att minimera risken för smittspridning under de speciella omständigheter som råder.

  Skolorna i Sunne är väl förberedda inför starten. Det har glesats ut i matsalarna, lunchtider är justerade och maten ska portioneras ut.


  Vandalisering i Sunne centrum har inträffat de senaste två veckorna – vilket kan tänkas vara en följd av understimulerade ungdomar i coronatider. Detta rättfärdigar inte på något sätt beteendet. Sunne kommun vädjar om att få in tips om iakttagelser. Hör Sunne kommuns säkerhetssamordnare Mats Jansson i en radiointervju

  Hjälp till att minska smittspridningen
  För tionde veckan i rad finns ingen smittad inom vård och omsorg i Sunne kommun. Det noggranna arbetet med basala hygienrutiner ger resultat. Siffror för Sunne kommuns invånare och Värmland hittar du här

  Smittskydd Värmland rapporterar att antalet smittade ökar i Värmland. Coronapandemin är alltså långt ifrån över. Ta eget ansvar så kan vi tillsammans hålla smittan nere.

  En viktig påminnelse till oss alla är att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi håller smittspridningen nere.

 • Tänk på hur du hälsar - att hålla avstånd är mycket viktigt för att bromsa smittspridningen, undvik därför kramar och närkontakt
 • Tänk på hur du tar dig till och från skolan - om det är möjligt, cykla eller gå gärna för att hjälpas åt att minska trängsel i kollektivtrafiken
 • Tvätta händerna ofta
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk

 

 • 11 augusti: Smittskydd Värmland rapporterar att antalet bekräftade fall av covid-19 ökar i Värmland. De flesta smittade är yngre personer som varit på Västkusten och/eller på privata fester. Antalet inneliggande patienter med covid-19 är dock oförändrat mycket lågt. Det finns tre riskområden:

  • vistelse på Västkusten
  • fester med cirka 20–30 personer
  • personalrum

  Inom kort får personal inom äldreomsorgen erbjudande om att ta ett antikroppstest. Erbjudandet gäller både fast anställda och vikarier. Ett antikroppstest är ett blodprov som tas för att påvisa om man har antikroppar i blodet. Den som har antikroppar har haft en coronainfektion.

  Antikroppar är en bekräftelse på att man haft infektionen, har en viss immunitet och inte kan smitta andra

 • 4 augusti: För nionde veckan i rad finns ingen smittad inom vård och omsorg i Sunne kommun. Läget är fortsatt lugnt.

  Besöksförbud råder på våra särskilda boenden. Boende och anhöriga har möjlighet att träffas i utomhuspaviljonger med plexiglas under sommaren. Besöken ska nu utvärderas och utvecklas. Diskussioner om  lösningar för att boende och anhöriga ska kunna fortsätta träffas även i höst startar inom kort.

 • 30 juli: Läget är fortsatt lugnt i Sunne och vi hanterar för närvarande ingen smitta. 

  Länsstyrelsen har släppt ytterligare en film med personer som delger oss tankar kring pandemin. I filmen syns Linn Persson, OS-medaljör i skidskytte, Filippa Hasewinkel, konståkare och Soran Afrasiabi som är pedagog. 
 • 27 juli: Här kommer en ny film från Länsstyrelsen Värmland där landshövding Georg Andrén, Pernilla Uddh, ordförande i Värmlands fotbollsförbund och Erika Eriksson, sjuksköterska i Torsby, bidrar med kloka ord. 
 • 22 juli:  Tack vare professionellt och noggrant arbete finns för sjunde veckan i rad ingen konstaterat smittad i våra verksamheter. 

  Tänk på att hålla avstånd! Tillsammans bromsar vi smittan. 

  Tecknad bild med två människor som håller avstånd
   
 • 17 juli: På den här webbsidan har Region Värmland sammanställt tips och råd om hur du kan skydda dig själv och andra i sommar: https://www.regionvarmland.se/coronatips
  På Länsstyrelsen i Värmlands Youtubekanal kan du ta del av korta filmer där kända värmlänningar deltar. https://www.youtube.com/user/LstVarmland/featured

 • 16 juli: På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om antal smittade per kommun Inga sjukdomsfall av covid-19 är inrapporterade för förra veckan från personer skrivna i Sunne kommun. 

  Vi är många som försöker hålla i och hålla ut. Det här är den första i en serie filmer som Länsstyrelsen i Värmland gjort med kända värmlandsprofiler. Se filmen här

 • 15 juli: Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns för sjätte veckan i rad ingen konstaterat smittad. För Värmlands län hittar du samlade siffror här

  Webbsida här på sunne.se om besöksförbud beskriver våra rutiner på våra boenden. Där hittar du också information hur du gör om du önskar få ett undantag från besöksförbudet. Du når den via denna länk

  Egenprovtagning för allmänheten
  Alla personer över 16 år med lindriga symtom misstänkta för covid-19 med minst 1 dygn sedan insjuknande men max 7 dygn kan boka egenprovtagning via inloggning med mobilt bankID på e-tjänsterna på 1177.se. Jobbar man eller är på tillfälligt besök i Värmland och har lindriga symtom kan man kontakta vården (egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se) så ordnar de så att det går att boka egenprovtagning via 1177.se. Läs mer på 1177.se

  Obs! Det är e-tjänster på webbplatsen 1177.se som används för bokning av och svar på covid-19 prover. Sjukvårdsrådgivningen 1177 används inte i detta sammanhang.

  Tillsammansisommar.se
  Riksförbundet HjärtLung har tillsammans med Socialstyrelsen skapat denna webbplats. För dig som inte kan gå ut, för dig som inte kan träffa så många som du vill, för dig som inte har så många att träffa. Hemsidan är öppen för alla och erbjuder:
  • Kostnadsfria samtal med Hälsocoacher
  • Kostnadsfri rådgivning om mat och träning
  • Digitala kurser om ensamhet, sömn och stresshantering för mindre än 100 kronor
  • Korta och längre träningsprogram
  • Nytt aktivitetsbingo varje vecka och förslag på andra aktiviteter
  www.tillsammansisommar.se/ • 14 juli: På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om antal smittade per kommun.

Från Folkhälsomyndighetens presskonferens idag (14/7). Smittspridning finns och det finns i alla regioner i Sveriges land. Sjukvården får fortfarande in nya fall, i varje region. Det senaste dygnet har vi i Sverige fått in 175 nya fall av covid-19. Det framkom i dagens presskonferens där Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen medverkade.

Det absolut viktigaste är att alla personer med symptom stannar hemma. Tvätta händerna och håll avstånd var budskapet. Res förnuftigt och här måste var och en ta eget ansvar, hälsar Folkhälsomyndigheten. 

15 regioner har lämnat förstärkningsläge och hoppas därmed kunna skala ned verksamheten och låta personal återhämta sig. Fem regioner rapporterar fortfarande en betydande påverkan, berättar Taha Alexandersson, Socialstyrelsen. 

Besöksförbudet på våra äldreboenden
Under presskonferensen nämnde också Socialstyrelsen att de eftersom besöksförbudet vid äldreboenden (särskilda boenden) förlängts har man givit ut allmänna råd. De allmänna råden man tagit fram är för att ge stöd vid bedömning om eventuellt undantag mot besöksförbudet på särskilt boende. Med god motivering och om du är symptomfri finns god möjlighet att träffa din anhörige/närstående som bor på ett särskilt boende. Rekommendationerna är:

 • att i första hand ta emot besöken utomhus om det är möjligt. Gärna trädgård och plexiglas
 • att det finns en bra motivation till besöket
 • att man kan försäkra sig om att man gör besöket på ett säkert sätt
 • att det är en fördel om man kan visa upp ett tillförlitligt antikroppstest

Katrin Westlund, Socialstyrelsen, poängterade också att vid besök utomhus behövs inte heller lika strikta motiveringar till sitt besök som ett besök inomhus. Grundförutsättningen är hela tiden att man inte har symptom.

Folkhälsomyndigheten uttryckte återigen det viktiga med att vi ska hålla avstånd och undvika kollektivtrafik om det inte behövs. Därmed blir det säkrare för de som verkligen måste åka i kollektivtrafiken.

Om du vill läsa de allmänna råden från Socialstyrelsen hittar du dem på Socialstyrelsens webbplats under Publikationer.


 • 10 juli: Håll avstånd, ung som gammal. Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns för femte veckan i rad ingen konstaterat smittad. Fortsätt följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi får en fortsatt bra sommar. Tillsammans klarar vi det!

  Den 12 maj blev Yvonne Olsson, Sunne sjuk i covid-19. Läs hennes och ytterligare nio värmlänningars berättelse i NWT: 
  https://www.nwt.se/2020/07/09/tio-varmlanningar-vi-har-haft-covid-19-och-sa-sjuka-blev-vi/

  Värmland har nu idag fått över 1000 bekräftade coronafall. 
  https://www.nwt.se/2020/07/10/1000-varmlanningar-har-bekraftats-smittade/

  Råd om covid 19 till allmänheten från Folkhälsomyndigheten.Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. https://www.youtube.com/watch?v=LABfEEnI4Ko&feature=youtu.be 

  Foto på att hålla armslångt avstånd. Folkhälsomyndigheten.

 • 8 juli: Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns för femte veckan i rad ingen konstaterat smittad. 

 • 7 juli: Håll i och håll ut och håll avstånd. Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet! Denna pandemi fortsätter. Antalet avlidna i hela Värmland ligger kvar på 69 personer, ingen ökning sedan 1 juli. Vi har för fjärde veckan i rad inga drabbade inom våra verksamheter. 

  Från och med idag kan fler personer testa om de har en pågående covid-19-infektion
  Det externa labbet som Region Värmland använder sig av kan ta emot och analysera fler prover från egenprovtagningen för covid-19. Sedan några veckor tillbaka kan personer med symtom på covid-19 och som jobbar inom samhällsviktig verksamhet boka egenprovtagning via webbplatsen 1177.se. Från och med tisdagen kommer den möjligheten också att gälla allmänheten.

  Det här gäller:
  - Personer som är 16 år eller äldre och som har symtom på covid-19 kan boka egenprovtagning via webbplatsen 1177.se.
  - Personer som är folkbokförda i Värmland loggar in på och bokar via webbplatsen 1177.se. Personer som inte är folkbokförda här, men som just nu vistas i Värmland, har också möjlighet att boka egenprovtagning, men då behöver de först höra av sig till egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se.
  - Möjligheten att boka egenprovtagning för covid-19 öppnar klockan 10.00 tisdagen den 7 juli.
  - Egenprovtagningen är enbart aktuell under pågående infektion och du får inte ha haft symtom i mer än sju dagar. Har du tidigare haft symtom eller har haft symtom i mer än sju dagar är det ingen idé att göra testet.
  - Syftet med provtagningen är att se om du har en pågående infektion eller om du kan återgå till jobbet igen utan risk för att smitta andra.
  - Egenprovtagningen för covid-19 visar inte om du har haft covid-19 tidigare. För att se om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar ska du istället ta ett antikroppstest. Under sommaren erbjuder vi personal inom vård- och omsorg i region och kommun att testa om de har antikroppar. Först i höst kan det bli aktuellt att erbjuda även andra att testa sig. Mer information kommer.
  - Du bokar egenprovtagning på webbplatsen 1177.se och hämtar sedan ut ditt provtagningskit på en provtagningsstation eller via ombud på ett apotek. Har du inte möjlighet att hämta provtagningskitet eller få det levererat via ombud kan du få det levererat hem. På webbplatsen 1177.se finns mer information.
  - För att se resultatet från provtagningen loggar du in på webbplatsen 1177.se. Är provsvaret positivt, det vill säga om det visar att du har covid-19 just nu, får du mer information om vad som gäller och hur du ska göra.

  Se denna sida för egenprovtagning: https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/region-varmland-erbjuder-egenprovtagning-for-covid-19/

 • 6 juli: Sunne kommun har svarat till Arbetsmiljöverket angående hantering och återanvändande av visir VM-1444 i hemtjänsten i Gräsmark. Eventuellt beslut från Arbetsmiljöverket träder i kraft den 8 juli. 

 • 3 juli: Arbetsmiljöverket har lämnat en underrättelse till Sunne kommun att svara på. Underrättelsen handlar om eventuellt fel i hantering med engångsvisir som anmälts till Arbetsmiljöverket. Svar kommer att vara inlämnat 6 juli till Arbetsmiljöverket. Det har varit intervjuer i Radio Värmland med bland annat skyddsombud samt verksamhetschef för vård och omsorg, Jeanette Tillman.

  Här hittar du inslaget i nyheterna https://sverigesradio.se/avsnitt/1525133

  I programmet Morgon i Radio Värmland samma dag hittar du ett längre reportage.  


  Håll i och håll ut och håll avstånd. Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet!
 • 2 juli: På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om antal smittade per kommun. Region Värmland hänvisar dit när det gäller kommunsiffror. Nu från idag finns siffror för föregående vecka (vecka 26) i deras system.  
 • 1 juli: Läget i kommunens verksamheter är stabilt men med viss ansträngning på vissa enheter. Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns för fjärde veckan i rad ingen konstaterat smittad.

 • 30 juni: En ny lag börjar gälla för dig som driver ett serveringsställe imorgon den 1 juli. Det är Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som delvis ersätter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. Den nya lagen är tillfällig och upphör att gälla vid utgången av 2020. För dig som driver ett serveringsställe är det bra att läsa mer på denna sida: http://www.sunne.se/livsmedelcorona

  Sunne kommun har en affisch på flera språk som riktar sig till serveringsställen. Du hittar den för utskrift via webbadressen ovan. 


  Från och med den gångna helgen uppdaterar Region Värmland aktuella siffror om coronasmittade för helgen först på måndagar. 

  Du vet väl om att det är möjligt till egenprovtagning för personer i samhällsviktig verksamhet. Se info från den 25 juni här i Dag för dag.
 • 29 juni: Håll i, håll ut och håll avstånd. Var och en måste bidra.

  Har du oroliga barn som undrar om coronaviruset så finns det pedagogiska och bra böcker som vi tipsat om tidigare. I gratisboken Coronavirus - en bok för barn av skapare Axel Scheffler och bokförlagen Alfabeta och bokförlaget Nosy Crow hittar du det hela om coronaviruset bra beskrivet. Det är enkelt att ladda ned.
  https://www.alfabeta.se/text/2020/04/gava-till-alla-oroliga-barn

 • 26 juni: Om du och alla vi andra i Värmland fortsätter följa rekommendationerna i sommar kan vi se till att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset. 

  Det tycker vi är en god anledning till att vara tjatiga. För att lyckas måste vi ha tålamod och alla behöver hjälpas åt.

  Du har hört det förut, men vi säger det igen eftersom det är viktigt. Håll i, håll ut och håll avstånd. Alla dagar i veckan.

  Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet!

 • Om du och alla vi andra i Värmland fortsätter följa rekommendationerna i sommar kan vi se till att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset. Det tycker vi är en god anledning till att vara tjatiga. För att lyckas måste vi ha tålamod och alla måste hjälpas åt.  Du har hört det förut, men vi säger det igen eftersom det är viktigt. Håll i, håll ut och håll avstånd. Alla dagar i veckan. Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet!
 • 25 juni:  Egenprovtagning för personer i samhällsviktig verksamhet Har du av din arbetsgivare blivit identifierad som att du jobbar i samhällsviktig verksamhet och misstänker att du har covid-19-infektion har du nu möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen/viruset. Provtagningen beställer du via e-tjänsterna på 1177.se och du får även svar på analysen den vägen.

  Vem kan testa sig?
  Ett PCR-test kan visa en pågående covid-19-infektion. Testet är bara aktuellt att göra om du har symtom och du ska ta det tidigt i sjukdomsförloppet, inom 7 dagar. 

  I första skedet gäller erbjudandet om egenprovtagning personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har lindriga symtom som kan tyda på covid-19-infektion. Vid allvarligare symtom med allmänpåverkan bör personen istället kontakta sjukvården. Du måste också vara folkbokförd eller arbeta i Värmland för att få göra testet. Du kan beställa max 3 tester per person.

  Hur går det till?
  Du beställer och får svar på egenprovtagningen genom e-tjänsterna på 1177.se. Efter inloggning med bank-ID finns egenprovtagning under ”Alla övriga tjänster”. Den som ska ta provet väljer var och när hen vill göra provet. Provtagnings-kit erbjuds på följande sätt:

  - Vid provtagningsstation
  - Via uthämtning på Apotek genom ombud som själv är symtomfri
  - Via hemleverans.

  Provtagningsstationer finns på följande orter och tider:

  - Torsby: Torsby Flygplats, vardagar klockan 8.00-16.00
  - Karlstad: Tingvalla isstadion och Välsviken, vardagar klockan 8.00-16.00
  - Arvika: Arvika Folkpark, vardagar klockan 8.00-16.00   
  - Säffle: Medborgarhuset, vardagar klockan 8.00-16.00
  - Kristinehamn: Björkhallen, vardagar klockan 8.00-16.00 

  Genom samarbete med Apoteket AB kan ett ombud hämta ett provtagnings-kit på dessa apotek:

  - Stjärnan, Sunne
  - Örnen, Karlstad
  - Apoteket Välsviken, Karlstad
  - Bojorten, Kristinehamn
  - Björnen, Kristinehamn
  - Lärkan, Forshaga
  - Svanen, Säffle
  - Orren, Grums
  - Foxen, Töcksfors
  - Kronan, Årjäng

  Erbjudandet om hemleverans riktar sig till de personer som har svårt att ta sig till en provtagningsplats eller som inte kan skicka ett ombud till ett apotek.

  Så tas provet
  Testet sker genom prov från näsa och svalg samt saliv. Personen gör provtagningen själv och provet transporteras sedan för analys på laboratorium. Förutsatt att provtagningen är korrekt genomförd kan testet visa en pågående covid-19-infektion. PCR-test ger inte svar på om man varit sjuk tidigare.

  I samband med att man får svar på analysen via 1177.se får man också information om vad provsvaret innebär och om man ska vidta ytterligare åtgärder.
 • 24 juni: På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om antal smittade per kommun. Region Värmland hänvisar dit när det gäller kommunsiffror.

  Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns för tredje veckan i rad ingen konstaterat smittad.

  Fortsätt följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi får en fortsatt bra sommar. Tillsammans klarar vi det!

  Sunne kommuns feriepraktikant Nelly delar ut coronainformation till personer som är 70+ utanför matvarubutikerna. Sofie Rom från Sunne bidrar på ett föredömligt sätt till att minska risken för smittspridning. Inlägget om Sofie och Nelly ser du på Sunne kommuns Facebooksida

 • 23 juni: Våld i nära relationer tenderar att öka i perioder av isolering och under ledigheter från jobb och skola. Behöver du stöd och hjälp hittar du bra kontakter här

 • 22 juni: Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne, uppmanar oss alla att hålla i, hålla ut och hålla avstånd under sommarens ledigheter och att eventuella resor görs med försiktighet.   Inväntar svar från Arbetsmiljöverket

  Skyddsombudet Marja Grothe har anmält Sunne kommun till Arbetsmiljöverket för att engångsvisir används inom hemtjänsten. 

  Sunne kommun litar till och följer Smittskydd Värmlands bedömning att visir som är rena och hela kan användas fler gånger, även om de kallas engångsskydd. Vi inväntar nu beslut från Arbetsmiljöverket.

 • 18 juni: På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du från och med idag information om antal smittade per kommun. Region Värmland hänvisar dit när det gäller kommunsiffor  i fortsättningen.

  Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns i dagsläget ingen konstaterat smittad.

 • 17 juni: Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer inför sommaren och poängterar vikten av att vi reser ansvarsfullt och håller avstånd!

  Res ansvarsfullt – undvik kollektivtrafik där det inte går att boka plats

  Undvik platser med mycket folk och trängsel

  Undvik större sociala sammanhang – exempelvis fester, bröllop, begravningar

  Tillhör du en riskgrupp är det extra viktigt att följa råden

  Stanna hemma om du är sjuk

  Håll avstånd och ha en god handhygien

  Gällivare har en kraftig ökning av smittspridningen.
  Fortsätt ta ansvar. Valen du gör i din vardag gör skillnad!

 • 16 juni: Sunne kommun fick bukt med coronasmittan inom äldreomsorgen. Hör Ulla Engström, MAS i Sunne kommun, i ett inslag på Radio Värmland.

  Region Värmland arbetar med att öka antalet covid-19-prover. Med start imorgon 17 juni 2020 erbjuds egenprovtagning för covid-19. Det är så kallade PCR-test som kan visa om en person har en pågående infektion.

  Personer i samhällsviktig verksamhet som misstänks ha covid-19-infektion har möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen/viruset. Analyskapaciteten är begränsad och det är därför viktigt att det enbart är de som i nuläget har rätt att provtas som verkligen gör det.  Här på Region Värmlands webbplats finns aktuell information om vad som gäller just nu 

  Lyssna på inslaget om den utökade provtagningen på Radio Värmland

 • 15 juni: Valen du gör i din vardag gör skillnad! Smittspridningen ökar i Värmland. Gör allt du kan för att skydda dig själv och andra från att smittas. Håll 2 meters avstånd, var noga med handhygienen. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer alla dagar i veckan

 • 12 juni: För många innebär coronapandemin en stor omställning i vardagen. Du kanske känner oro för din egen eller andras hälsa. Det kan ibland vara svårt att hantera situationen och behålla sitt välmående.

  Via en sida på länsstyrelsens webbplats samlas länkad information, råd och stöd kring psykisk hälsa i kristider. Läs mer på länsstyrelsens webbplats

  Psykisk hälsa i kristider  Sommarlovet börjar, midsommarfirandet närmar sig och för en del väntar semester. Fortsätt hålla dig uppdaterad om vad som gäller och följ våra och andra myndigheters rekommendationer. Vi har hittills haft en långsam spridning av det nya coronaviruset i Värmland och vi vill att det fortsätter så. Det är inte över än.

  Håll i. Håll ut. Håll avstånd. Alla dagar i veckan.

  Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet.

  /KOMMUNERNA I VÄRMLAND, LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND OCH REGION VÄRMLAND

 • 11 juni: Region Värmland jobbar nu intensivt med att öka provtagningen. Aktuell information hittar du här på deras webbplats

  Aktuella siffror för bekräftat antal smittade per kommun presenteras varje torsdag av Region Värmland. Inom Sunnes geografiska område är antalet konstaterat smittade invånare 24 av 203 provtagna.

  Av drygt 900 kunder inom vård och omsorg i Sunne kommun är just nu 0.1 procent konstaterat smittad.

  Vår sida med information på olika språk är uppdaterad med länk till fler videofilmer samt en ny nationell telefonlinje. Där finns också länkar till bra information för alla som reser i Sverige.
  Information in different languages

 • 10 juni: Sommarlovet börjar, midsommarfirandet närmar sig och för en del väntar semester. Fortsätt hålla dig uppdaterad om vad som gäller och följ våra och andra myndigheters rekommendationer. Vi har hittills haft en långsam spridning av det nya coronaviruset i Värmland och vi vill att det fortsätter så. Det är inte över än. Håll i. Håll ut. Håll avstånd. Alla dagar i veckan. Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet.

  Fortsätt bromsa smittspridningen • 9 juni: Kommunal Sunne har lämnat in en framställan till Arbetsmiljöverket. Ett skyddsombud anser att visiren som används inom hemtjänsten i Sunne har brister, eftersom det enligt tillverkaren är engångsvisir. Visiren används flera gånger, vilket Sunne kommun som arbetsgivare och Smittskydd Värmland godkänt.

  Visiren fungerar som stänkskydd i arbetet och släpper inte igenom mer än ett flergångsskydd. Visiren rengörs innan de används igen. Medarbetare som känner sig osäkra kan byta ut visiret när det behövs. Skicket på visiret styr när det behöver bytas.

 • 8 juni: Antalet smittade ökar i Värmland i takt med att fler tester görs.
  Dagens siffror från Region Värmland

 • 5 juni: Från och med 13 juni blir det tillåtet att resa inom Sverige igen, så länge du inte har några symtom på corona. Varje resa i sommar ska dock göras med stor försiktighet och med social distansering. Välj gärna att hemestra i Sunne! Här finns mycket att uppleva.

  Sitt inte för nära varandra om ni går på restaurang. Hjälp våra restauranger att följa rekommenationerna och flytta inte ihop bord som de ställt iordning.

  En storskalig satsning på att testa fler och smittspåra görs nu i Sverige. Flera regioner är på väg in i en fas av pandemin där det finns anledning att bedriva en mer omfattande och aktiv smittspårning i syfte att ytterligare trycka ner smittspridningen. Testkapaciteten ska byggas ut i närtid. 

  Alla med coronasymtom ska erbjudas kostnadsfri provtagning, och antikroppstestningen ska utökas kraftigt. Pengarna betalas ut till regioner och aktörer baserat på prestation, det vill säga faktiskt antal genomförda tester

 • 4 juni: Smittspridningen av coronaviruset ökar i Värmland. Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns just nu inga konstaterat smittade.
  Dagens siffror från Region Värmland

 • 3 juni: Folkhälsomyndigheten ser inte den nedgång i sin statistik som de hoppats på. De vädjar därför till oss alla att fortsätta hålla avstånd, ha god handhygien, undvika folksamlingar och avstå resor. Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.

 • juni: I alla lägen är det viktigt med principen om att hålla avstånd till andra på minst 2 meter (även utomhus), att du är mån om att ha god handhygien och stannar hemma om du är sjuk, även med lindriga symtom. Håller du avståndet 2 meter från andra personer är risken för smitta normalt mycket låg. Detta utifrån nuvarande kunskapsläge. Följ  rådet från Smittskydd så bidrar du till att bromsa smittspridningen. Även om du själv inte tillhör en riskgrupp så kan du smitta någon som gör det. Tack för att du tar ansvar!
 • 1 juni: Var en del av lösningen - det är viktigt att vi alla fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Håll i och håll ut så att vi tillsammans kan fortsätta bromsa smittspridningen.

  I Värmland ser vi en ökning av antalet smittade, vilket enligt Region Värmland troligen beror på deras nya  provtagningsrutiner där fler personer testas, nu också i öppenvården.

  Sunne kommun erbjuder sedan 29 maj att anhöriga kan träffa de som bor på våra äldreboenden på ett säkert sätt. Se tv-inslaget från Brogården på Värmlandsnytt

 • 29 maj: Ett brev har nu i dagarna skickats ut till föräldrar med barn i högstadiet och gymnasiet i Sunne om vad de ska tänka på inför skolavslutning och sommaren.

  Brevet handlar om att förhindra smittspridning och att undvika att träffas i stora grupper. Där finns även ett erbjudande för föräldrar att  kvälls- och nattvandra på skolavslutningskvällen, 11 juni.

  Folkhälsomyndigheten meddelar idag att de drar tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Gymnasieskolorna kan alltså öppna till hösten.

  Veckans statistik från Region Värmland visar att 19 personer av 178 provtagna är konstaterad smittade av coronaviruset i hela Sunne. Det är två fler än förra veckan.

  Inom kommunens verksamhet vård och omsorg finns just nu ingen konstaterat smittad.
 • 28 maj: Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns i nuläget inga konstaterat smittade. Däremot visar statistiken för Värmland att antalet smittade ute i samhället ökar. Vi vädjar till alla att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är avgörande för hur utvecklingen fortsätter. Aktuella siffror för Värmland

 • 27 maj: Bekräftade fall av covid-19 för Värmland har ökat med 23 personer det senaste dygnet enligt Region Värmland och är nu 432. 

  Vi vill uppmana dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information vidare i sociala medier. Bidra inte till ryktesspridning. Sök alltid efter kvalitetssäkrad och korrekt information hos myndigheterna.

  Även fortsättningsvis gäller att inte belasta sjukvården utanför din region.

  Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

 • 26 maj: Värmland har nu över 400 bekräftade smittade och 28 dödsfall av covid-19. På denna sida ser du Region Värmlands uppdatering.  I Sunne kommun är läget för nuvarande stabilt. 

  Folkhälsomyndigheten ändrar inte åldersgränsen på 70 år för personer som utgör en särskild riskgrupp att smittas av covid-19, uppger SVT. 

  Det har det senaste dygnet varit en ökning av covid-19 patienter på Sveriges sjukhus med 100 personer. Därmed har den annars sjunkande trenden som varit de senaste dagarna ändrat riktning, förmedlades på dagens presskonferens på Folkhälsomyndigheten. Sammanlagt i Sverige har 600 nya fall rapporterats det senaste dygnet. 

  Folkhälsomyndigheten tar i slutet av veckan fram en vägledning för provtagning inom äldrevården. Regionerna ska samverka testningen så att den går till på bästa sätt ute i kommunerna.
 • 25 maj: Läget är stabilt och hanterbart inom Sunne kommuns verksamheter. Långhelgen som varit har inte inneburit några förändringar. Med gemensamma ansträngningar hoppas vi att det kan fortsätta stabilt. 

  I världen i helhet är det tyvärr en uppåtgående trend med smittade men det är i största del Sydamerika. I Europa syns ingen uppåtgående trend.

  Sprid gärna att det finns lätt tillgänglig information med filmklipp på andra språk som du når via Sunne kommuns hemsida, nås även via denna länk.

 • 22 maj: Region Värmland har presenterat siffror för antal konstaterat smittade av corona per kommun. Sedan smittan tog fart i Värmland under mars månad har totalt 17 invånare konstaterats smittade inom Sunnes geografiska område. 149 personer har provtagits.

  Region Värmland poängterar att siffrorna direkt hänger ihop med hur många personer som provtagits. Siffrorna ger alltså ingen exakt bild av smittspridningen i en kommun. Provtagning görs för närvarande i första hand på personer som behöver vård på sjukhus, som bor på äldreboenden eller på vårdpersonal som uppvisar symtom på covid-19. Kapaciteten för att kunna provta fler personer ökar.

 • 20 maj: En gratis bok om corona till alla oroliga barn kan du ladda hem här. Ett bra stöd för barn, föräldrar och pedagoger.

  Fortsätt följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När vi alla hjälps åt och tar ansvar ger det resultat. Låt oss fortsätta så.

 • 19 maj: Läget är stabilt och hanterbart inom Sunne kommuns verksamheter. Med gemensamma ansträngningar hoppas vi att det kan fortsätta så.

  Beslutet om avrådan från resor som inte är nödvändiga till alla länder förlängdes 13 maj 2020. Avrådan gäller till 15 juli 2020. UD har gjort bedömningen med anledning av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande på grund av det nya coronavirusets spridning.

  Beslutet meddelades ursprungligen den 14 mars 2020 och har förlängts en gång tidigare. Frågor och svar om reseavrådan

  Resor inom Sverige: Resor som motsvarar en till två timmar med bil från hemorten kan nu genomföras under vissa förutsättningar, och med stor försiktighet. Risken för smittspridning i samband med sådana resor beror på hur man tar sig dit, vilka man umgås med och hur man rör sig i samhället.

  Folkhälsomyndigheten kommer under de närmaste veckorna att ytterligare precisera rekommendationer för hur vi kan planera för resor sommaren 2020 Frågor och svar på Folkhälsomyndigheten
 • 18 maj: 

  Anna-Karin Hagström jobbar som enhetschef inom hemtjänsten och Ulla Engström som MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska - i Sunne kommun. I filmen berättar de att personalen som vanligt jobbar efter basala hygienrutiner, att de har handsprit och den skyddsutrustning som behövs och att dessa fördelas ut till arbetsplatserna. De pratar också om fördelarna med att vara en liten kommun i glesbygd i det här sammanhanget.

  Coronapandemin pågår och vi riktar ett stort tack till dig för att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer - stanna hemma även om du har lindriga sjukdomssymtom, tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, håll avstånd och undvik resor. Håll i och håll ut så fortsätter vi bromsa smittspridningen tillsammans.

 • 14 maj: Region Värmland presenterade idag siffror för antal konstaterat smittade av corona per kommun. Sedan smittan tog fart i Värmland under mars månad har totalt 15 invånare konstaterats smittade inom Sunnes geografiska område. Av drygt 900 kunder inom vård och omsorg i Sunne kommun är det just nu 0.2 procent som är konstaterat smittade.

  Region Värmland poängterar att siffrorna direkt hänger ihop med hur många personer som provtagits.  Siffrorna ger alltså ingen exakt bild av smittspridningen i en kommun. Provtagning görs för närvarande i första hand på personer som behöver vård på sjukhus, som bor på äldreboenden eller på vårdpersonal som uppvisar symtom på covid-19.

 • 13 maj: Sunne kommun har byggt en större struktur för aktuell coronainformation här på sunne.se för att du lättare ska hitta det du söker. Vi länkar till dessa sidor från den gula rutan på förstasidan.

  Läget i Sunne kommuns verksamheter är stabilt. 

  Tack för att du håller i, håller ut, håller avstånd och håller kontakten! Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer så kan vi förhoppningsvis slippa en ökning av smittspridningen. 

 • 12 maj: Varje dag uppdaterar Region Värmland läget med antal smittade på sin webbplats

 • 11 maj: Personalläget i Sunne kommun stabiliserar sig, med mindre frånvaro i de tidigare ansträngda grupperna inom vård och omsorg. Trenden i länet är positiv med ett fortsatt lågt antal fall.

  Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer så kan vi förhoppningsvis slippa en ökning av smittspridningen: stanna hemma om du är sjuk - även vid lindriga symtom, tvätta händerna noga, håll avstånd, minimera fysiska kontakter och undvik resor. Tack för att du håller i och håller ut!

 • 8 maj: 350 000 kronor extrasatsas nu från kultur- och näringslivsenhetens budget 2020 på besöksnäringen i Sunne. Genom paketering bygger Sunne en långsiktig destinationsutveckling tillsammans med näringen. Insatserna är viktiga för att dämpa de värsta effekterna av coronapandemin. Lösningarna ska stärka besöksnäringen både på kort och lång sikt. Läs mer här på sunne.se

  Tack för att du håller i och håller ut! Med omtanke om varandra och tillsammans orkar vi fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

  Vad du och jag gör är avgörande för att smittspridningen ska fortsätta hållas på en låg nivå i Sunne och Värmland. Tvätta händerna, håll avstånd, begränsa dina fysiska kontakter och stanna hemma även om du bara är lite förkyld!
 • 7 maj: Region Värmland presenterade idag siffror på hur många som är smittade på kommunnivå, vid en pressträff i Karlstad. Sjukvårdsledaren Tobias Kjellberg poängterar att siffrorna är missvisande eftersom de direkt hänger ihop med hur många personer som provtagits i de olika kommunerna.


  Här har minst 15 personer konstaterats smittade:

  Karlstad 100 fall
  Filipstad 38
  Kristinehamn 17
  Hammarö 17
  Sunne 15
  Övriga länets kommuner har totalt 57 fall. Siffror redovisas inte där det är färre än 15 fall per kommun konstaterade.

  Det finns bekräftade fall i alla länets kommuner, enligt Smittskydd Värmland. Ovanstående siffror ger en skev bild av verkligheten, eftersom antalet provsvar inte är samma sak som att vi vet hur många smittade som finns lokalt.

  Smittan är spridd i hela samhället och alla behöver fortsätta att noggrant följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att smittspridningen hålls på en så låg nivå som möjligt. På våra boenden och i hemtjänsten följs de basala hygienrutinerna och skyddsutrustning används enligt de riktlinjer som finns.

  Tidigare har Smittskydd Värmland valt att endast redovisa siffrorna på länsnivå. Smittskydd Värmlands webbplats redovisar siffrorna

 • 6 maj: Sunne kommun gör nu en inventering av vårdkompetens (utbildning och jobberfarenhet) bland medarbetare som inte redan idag jobbar med vård. Det här är ett sätt att förbereda oss och ha en plan B (…eller C). Vi hoppas självklart att vi slipper flytta personal mellan verksamheter, men om behovet skulle uppstå på sikt är vi förberedda.

  Läget i Sunne är stabilt, men ansträngt inom vissa personalgrupper.

 • 5 maj: Drygt 100 personer har visat intresse av att jobba extra inom vård och omsorg i Sunne kommun. En av dem är Molly Kjellstrand som jobbar i hemtjänsten I ett inslag på Värmlandsnytt berättar hon om sin upplevelse av jobbet

 • 4 maj

Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet!

Vi gör allt vi kan för att ingen ska smittas hos oss – oavsett om du möter oss på sjukhus, vårdcentraler, kommunalt boende eller i ditt eget hem.

Vi använder rätt utrustning vid rätt tillfälle och följer hygienrutiner och rekommendationer från Smittskydd Värmland och Folkhälsomyndigheten.

Tack för att du håller dig uppdaterad och följer myndigheternas rekommendationer!

Med vänlig hälsning
/Kommunerna i Värmland, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland

 • 30 april: Staben för vård och omsorg och individstöd jobbar just nu med eskaleringsplaner om antalet kunder och personal med bekräftad covid-19 skulle öka i Sunne. Just nu har vi en hanterbar situation, men om det förändras vill vi vara förberedda och ha färdiga planer att aktivera. De tre planerna vi jobbar med:

  - Personalförsörjningsplan
  - Plan för utökning av korttidsplatser
  - Plan för Coronateam i hemtjänsten

  Undvik fester, bilda inte folksamlingar
  På grund av spridningen av covid-19 kommer årets valborgsfirande att bli annorlunda. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att undvika fester och tänka på att inte bilda folksamlingar. Det är viktigt hålla avstånd till andra människor även utomhus. Läs mer på Folkhälsomyndigheten

 • 29 april: Vi affischerar på olika platser i Sunne centrum för att nå ut med information på olika språk. Information på olika språk finns  även på Region Värmlands webbplats Tipsa gärna om du känner någon som inte kan svenska så bra än 
 • 28 april: Det närmar sig Valborgsmässoafton och 1 maj. Vi påminner om att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Resultatet av det vi gör tillsammans märks på att smittspridningen i Värmland går relativt långsamt i jämförelse med andra regioner. Håll ner antalet fysiska kontakter och stanna hemma om du är sjuk.

  Stöd vid oro, psykisk ohälsa, självmordstankar, missbruk, våld i nära relationer

  Vi upprepar Folkhälsomyndighetens riktlinjer:

  Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feberStanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola

  Avstå fysiska kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv, även vid lindriga symtom. Tänk särskilt på sköra äldre (70+) och personer med allvarliga sjukdomar. Håll avstånd, även utomhus

  Avstå/undvik resor 

  Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

  Folkhälsomyndighetens riktlinjer
 • 27 april: Läget i Sunne kommuns verksamheter är stabilt, men ansträngt inom vissa personalgrupper. Planeringen för den långsiktiga personalförsörjningen fortsätter.

  Strategin är att plana ut kurvan så att sjukvården klarar situationen och skydda den stora riskgruppen som är 70 år och äldre. Det är viktigt att vi alla håller i och fortsätter följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer ovan. 

  Läget i Värmland visar att vi är med och bidrar till att hålla smittspridningen nere. Låt oss fortsätta hjälpas åt med det genom att följa riktlinjerna. Det är avgörande för hur utvecklingen fortsätter.
  Så här ser läget ut nu enligt Smittskydd Värmland

 • 24 april: Du som driver restaurang, café och liknande är ansvarig för att se till att det inte blir någon trängsel i din lokal.

  Inom kort får du ett brev på posten med information om detta från Sunne kommun och du hittar samma information här på vår webbplats sunne.se

  Vi går runt och besöker några av er idag fredag och imorgon lördag. Vi vill försäkra oss om att ni gjort de åtgärder som behövs för att det inte ska uppstå någon trängsel. Läs vilka regler som gäller via länken ovan.

  Hör gärna av dig om du har frågor, du når oss via växeln 0565-160 00 eller via e-post

  Vi påminner om att det är torrt i skog och mark och vikten av att inte elda gräs. Se filmen med räddningschefen i Sunne, Peter Bergström

 • 23 april: Vi behöver alla hjälpas åt att bromsa spridningen av Coronaviruset. Det innebär att Valborgsfirandet, 1 maj och nationaldagsfirandet blir annorlunda i år. De lokala firanden vi brukar ha i Sunne är inställda.

  Det finns ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Resor över landet, trängsel och folksamlingar ska undvikas och alla behöver se till att hålla avstånd. Det är också olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus. Det behöver vara glest mellan människor.

  Den som känner sig minsta förkyld ska hålla sig undan andra helt och hållet.

  Du som är 70 år och äldre löper ökad risk för svår sjukdom i covid-19. Därför är det extra viktigt att alla som fyllt 70 år begränsar sina nära kontakter. Det är allas ansvar att se till att skydda oss själva och varandra från smitta.

 • 22 april: Vi fortsätter hålla i och hålla ut. Tillsammans bromsar vi smittspridningen och visar att vi värnar om varandra. Det är inte över förrän det är över. Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer 

  Smittskydd Värmland lämnar information om smittade
  Med anledning av coronaviruset får vi frågor om det finns smittade personer och i så fall var i Sunne kommuns verksamheter.

  Enligt patientsekretessen får vi inte lämna ut sådan information och ber om förståelse och respekt för det. Vår personal fortsätter jobba strikt utifrån nationella hygienkrav för att bedriva en god och säker omsorg.

  Ansvaret för information om antal smittade ligger hos och lämnas av Smittskydd Värmland som har flera presskonferenser varje vecka och uppdaterar sin webbplats med aktuella siffror. Det är alltså inte Sunne kommuns uppdrag att gå ut med information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19, vare sig det gäller brukare eller personal.

  Det finns en allmän smittspridning av covid-19 och coronaviruset i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Därför finns det med största sannolikhet flera smittade i varje kommun. Sunne är inget undantag. Vi planerar långsiktigt för att även vi får fler smittade inom våra verksamheter.

  Vår personal kan alltså varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför vänligen att avstå från att ställa sådana frågor till personalen.

  Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården alltid följer strikt. Det betyder att enbart den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden får ta del av den informationen. Övrig personal får inte heller ta del av information om smittade individer.

  I övrigt uppmanar vi dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information. Sök alltid information hos myndigheterna.

 • 21 april: Läget i Sunne är oförändrat sedan igår. Har du barn och undrar hur du ska prata med dem om Coronapandemin? Här på Socialstyrelsens webbplats kan du få stöd

 • 20 april: Sunne kommuns stab fortsätter planera både kort- och långsiktigt för att säkerställa personalförsörjningen med fokus på vård och omsorg samt individstöd. Läget är fortsatt ansträngt, men hanterbart, inom nämnda verksamheter. Drygt 100 personer har ansökt om extrajobb inom vård och omsorg, vilket vi är mycket tacksamma för. Vi uppdaterar den här sidan varje vardag eller vid behov

 • 17 april: Vi upprepar Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är viktigt att vi håller i och håller ut för att minska smittspridningen och hålla den på en så låg nivå som möjligt. Var rädda om varandra!

  - Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feber. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola
  - Avstå fysiska kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv, även vid lindriga symtom. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar. Håll avstånd, även utomhus
  - Avstå/undvik resor 
  - Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • 16 april: I Sunne kommun finns det gott om handsprit och den skyddsutrustning som enligt Smittskydd ska användas både vid misstänkt och konstaterad Coronasmitta. Vi vill förtydliga detta med anledning av ett tv-inslag där det påstods att det inte skulle finnas tillräckligt med handsprit för personal inom hemtjänsten

 • 15 april: Do you speak some of the languages arabic, dari, somali and tigrinyan?  The telephone number for general information about Corona is 010-831 80 10.  The telephone service is open Monday-Friday, between 10-12. Here you can find more information in different languages

 • 14 april: Sunne kommun startar en tillfällig telefonlinje som riktar sig till anhöriga och personer i riskgrupp för Coronaviruset. Syftet är att minska oro och ensamhet hos anhöriga eller de som tillhör riskgruppen och som behöver begränsa nära kontakter under en period. Den tillfälliga telefonlinjen kan användas när personen 

  - känner sig orolig med anledning av coronaviruset och dess spridning 
  - känner sig osäker på vart man kan vända sig för att få hjälp med något
  - bara behöver prata en stund

  Telefonlinjen är öppen måndag-fredag klockan 10-12.
  Svarar gör anhörigsamordnare Ewa Skoglund, 
  telefon 0565-163 06.

  Vi kan även hjälpa till att lotsa personer vidare som är i behov av stöd och hjälp för att klara vardagen.

  Observera att vi inte kan ge medicinsk rådgivning. Den som känner sig sjuk ska ringa 1177, till sjukvårdsupplysningen.
 • 9 april: Personalsituationen inom vård och omsorg är ansträngd, men hanterbar. Inom kommunens övriga verksamheter ser läget stabilt ut just nu.

  Nästa vecka öppnar kommunen en telefonlinje för anhöriga. Information kommer.

  Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer:
  - Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom
  - Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
  - Avstå resor - minimera sociala kontakter, håll avstånd (även utomhus)

 • 8 april: Sedan i början av veckan har vi konstaterad Coronasmitta i Sunne kommun. I nuläget är smittan begränsad till boendet Hagen.

  På grund av sekretess kan vi inte gå ut med hur många eller vilka som har smittan. Vi hänvisar till regionens presskonferenser där smittskyddsläkare presenterar läget i Värmland. Där ges bland annat aktuell information om antalet konstaterat smittade. Provtagning av patienter och personal ordineras alltid av läkare i samråd med Smittskydd Värmland och kan därför inte besvaras av kommunen.

  Smittan finns överallt i samhället och kommunen kan därför inte säga hur smittan kommit in i verksamheten. Vi ser allvarligt på situationen och gör allt för att skydda våra äldre, bland annat genom att all personal måste följa basala hygienrutiner och de riktlinjer vi fått från Smittskydd. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och var smittan uppstår.
 • 7 april: Inom Sunne kommuns verksamhet vård och omsorg, på ett äldreboende, finns  konstaterad Coronasmitta.

  - På grund av den medicinska sekretessen kan och får vi inte peka ut verksamheten, men vi kan bekräfta att det rör sig om Coronaviruset, covid-19. Vi har informerat berörda personer och ansvarig verksamhet hanterar frågan, säger Jeanette Tillman, verksamhetschef, vård och omsorg i Sunne kommun.

  Det finns tydliga rutiner inom verksamheten för hur personer som är eller misstänks vara sjuka hanteras. Ett nära samarbete med Smittskydd Värmland finns.

  - Det är viktigt att alla i samhället följer myndigheternas rekommendationer för att hjälpa till att minska spridningen av coronaviruset. Ett stort ansvar vilar på varje individ när det gäller handhygien, att stanna hemma om man är sjuk och undvika sociala kontakter i så stor utsträckning som möjligt. Vi gör vad vi kan för att minimera riskerna inom våra verksamheter, ändå kan detta inträffa. Vår uppgift nu är att hantera det på bästa sätt utifrån den planering vi har.

 • Minnesmottagningens verksamhet i Sunne begränsas vad gäller demensutredningar från vecka 16. Om du eller en anhörig har behov av råd och stöd vid minnesproblematik är vi nåbara på tel 0565-163 37, måndag och torsdag kl 8-10
 • 6 april: Inom Sunne kommuns verksamhet vård och omsorg finns nu konstaterad Coronasmitta. Vi följer Smittskydd Värmlands instruktioner för att minska risken för smittspridning.
  Smittskydd Värmlands webbplats


  Vård och omsorg är inom kort i behov av fler munskydd. Har du tillgång till eller känner till någon som har munskydd, till exempel ett företag, tipsa om vårt behov.  Kontakta Ulla Engström, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Sunne kommun om du/ditt företag kan bistå med munskydd

 • 3 april: Påfrestningen på samhället i stort ökar. I Sunne är läget stabilt, där vård och omsorg jobbar hårt med att lösa personalsituationen dag för dag. 

  Det finns nu möjlighet att få hjälp med hemsändning av av varor för den som behöver det

 • 2 april: Uthållighet är viktigt nu. Vi behöver stötta varandra i att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hålla ner risken för smittspridning. Läget i Sunne är fortfarande stabilt. Låt oss göra det vi kan för att det ska fortsätta så.

  Enligt Folkhälsomyndigheten och regeringen får vi räkna med att det handlar om månader av fortsatta restriktioner i vårt sociala umgänge. Håll avstånd till varandra. Välj digitala möten, istället för fysiska, i möjligaste mån. Stanna hemma om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.
 • 1 april: I Sunne är läget fortfarande stabilt. Idag informerar vi i Sunnenytt för att uppmana Sunneborna att följa trovärdiga källor och minimera riskerna för smittspridning, samtidigt som vi tänker på att stötta de lokala företagen i den mån vi kan.

  Dagens annons finns i Sunnenytt

  Bra samlad information finns på krisinformation.se

 • 31 mars: Läget i Sunne är fortsatt stabilt. För att hålla risken för smittspridning nere uppmanar Folkhälsomyndigheten alla att ställa in sina resor under påsk. Barnen bör heller inte knacka dörr och lämna påskbrev.

  Föreningslivet i Sunne har organiserat sig och hjälper till med hemleverans av matvaror via Coop Sunne och ICA BBB Sunne

  Sunne kommun har sedan tidigare infört besöksförbud på våra äldreboenden. Från och med imorgon, 1 april, gäller besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige. Här kommer en hälsning infrån gruppboendet Brogården i Sunne kommun

  Covid-19, Coronaviruset, kan ge milda förkylningssymtom vilket gör att det till en början kan vara svårt att bedöma om de beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen. 

  Stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

  Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och därefter ytterligare två dagar
 • 30 mars: Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att fortsätta hålla nere smittspridningen! Lyssna och följ rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Läget i Sunne är fortsatt stabilt. Låt oss göra det vi kan, var och en, för att hålla det så

 • 27 mars: Läget i Sunne är stabilt. Personalmässigt är det fortsatt ansträngt inom vård och omsorg, men hanterbart. Extrajobbare håller på att skolas in och går bredvid ordinarie personal

 • Från och med söndag 29 mars och tills vidare blir det förbjudet i hela Sverige att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

 • 26 mars: Sunne kommun vill underlätta för företagen med en rad åtgärder. 

 • 25 mars: För att minska risken att slå ut samhällsviktiga funktioner åker räddningstjänsten för närvarande inte ut på IVPA-larm om det finns risk för coronasmitta (covid-19) hos den som söker hjälp. Region Värmland har beslutat om särskilda åtgärder som påverkar räddningstjänstens uppdrag i hela Värmland, däribland Sunne. Bedömningen gör SOS Alarm.

  IVPA betyder ”I väntan på ambulans” och innebär att personal på närmaste brandstation larmas ut om tillståndet är livshotande för den som väntar på ambulans. De tre kriterierna för att kunna larma ut räddningstjänsten är i nuläget:
 • Hjärtstopp, eller misstanke om detta
 • Andningsstopp, eller misstanke om detta
 • Svåra trauman

  - Räddningstjänsten behöver fokusera på att säkerställa personalförsörjningen för att klara vårt grunduppdrag som är att åka på bränder och olyckor, säger räddningschefen i Sunne, Peter Bergström.

  Räddningstjänsten i Sunne och Torsby arbetar just nu i stabsläge. Den normala verksamheten som till exempel utbildningar och tillsynsverksamhet prioriteras ner. Brandstationerna i kommunen är stängda för besökare tills vidare. 
 • 24 mars: Statusen är oförändrad från igår i Sunne kommun. Det är fortsatt ansträngt personalmässigt, men hanterbart. Vi fortsätter följa och hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Vi hjälper varandra genom att var och en tar ansvar.

  För att göra det lättare för dig som är i en riskgrupp eller som har symtom gör Sunne Bibliotek några ändringar i sina regler. De gäller fram till sista maj.

  - Alla medier har sex veckors lånetid. Det gäller även dvd-filmer. För böcker med kö gäller fortfarande två veckor. 

  - Du får låna om så många gånger som du vill

  - Du får inga förseningsavgifter.

  Har du frågor? Ring Sunne bibliotek på 0565-161 72 eller mejla Sunne Bibliotek
 • 23 mars: Personalsituationen är ansträngd, framförallt inom vård och omsorg och individstöd. Förra veckan sökte Sunne kommun extrapersonal till dessa områden och 50 ansökningar har kommit in. Personalenheten tittar nu igenom dessa tillsammans med berörda chefer för att matcha de som sökt till rätt ställen. Några personer skolas redan in i verksamheterna. Stort tack till alla som ställer upp och vill bidra. Tack också till alla som tar ansvar för att minska smittspridningen med främsta syfte att skydda våra äldre och minska antalet människor som behöver vård samtidigt

 • 20 mars. Från kommunledningen vill vi på alla sätt vi kan gå ut med ett stort tack till alla ute i Sunne kommuns verksamheter som gör ett fantastiskt jobb! Vi är tacksamma för er insats! Under dagen har det rapporterats att det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Livsmedelsverket gick under dagen ut med information om detta. Se länk här intill

 • 19 mars: Matsalen på Allégården stänger för besökare från måndag 23 mars och tills vidare, för att minska risken för smitt-spridning. Matsalen är öppen som vanligt för de boende

 • 18 mars: Sunne kommun går över till distansundervisning på gymnasiet, Komvux och Yrkeshögskolan från torsdag 19 mars utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation. Gymnasiesärskolan omfattas inte av rekommendationen och den fortsätter vara öppen i Sunne

 • 17 mars: Sunne kommun planerar för en situation där vi har många i ordinarie personal frånvarande i våra samhällsviktiga verksamheter. Därför söker vi nu timvikarier inom vård, omsorg och individstöd

 • 17 mars: Besked om undervisning i gymnasium/Komvux/
  yrkeshögskolan i Sunne lämnas imorgon, kl 10

 • 16 mars: Öppna förskolan, babycaféet och temacaféerna på Familjecentralen Pusslet stänger från 16 mars och tills vidare som en åtgärd för att minska rörlighet och kontakter i samhället
 • Sunne kommun har beslutat att införa besöksförbud på våra särskilda boenden Salla, Brogården, Hagen och Sjövik på grund av smittorisk i samband med Coronaviruset.

  Undantag kan göras för närstående till personer som är svårt sjuka om besökaren är frisk, det vill säga inte har snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk eller mag- och tarmbesvär. Syftet är att skydda de äldre. Beslutet gäller tills vidare. Anhöriga underrättas om beslutet allteftersom

 • På korttidsboendet Hagen Gul råder besöksförbud. Där finns svårt sjuka personer som ibland kommer direkt från sjukhus

 • Sunne kommun har satt restriktioner för besök på LSS-gruppbostäder. Information finns på respektive plats. Avstå onödiga besök på våra boenden och stanna hemma om du har snuva, hosta, halsont, feber, huvudvärk, muskelvärk eller mag- och tarmbesvär

 • Sunne kommun har gått upp i stabsläge, vilket innebär beredskapsläge där ledning och nyckelfunktioner samlas vardagar kl 8.15 och kl 15 och utvärderar information för att kunna ta beslut och förmedla dessa. Vi har inga indikationer om smittspridning i nuläget, läget är stabilt.

  - Vi går upp i stabsläge främst för att trygga personalförsörjningen i kommunen och skydda vår egen verksamhet utifrån kraven på oss om att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, säger kommunchef Torbjörn Dybeck

 • Sunne kommun följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att vidta de åtgärder som behövs. 

 • Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

 • Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feber. Gäller även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Elever utan symtom kan gå till skolan

Sunne kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket betyder att det inte finns någon anledning att stanna hemma från skolan eller förskolan om man inte är sjuk eller uppvisar några symtom. 

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola.

Vid frågor kontakta rektor på din skola.

Om du eller ditt barn har symtom som hosta, andningssvårigheter och feber ring 1177 för att få vägledning.

Följ också rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. 

Här hittar du aktuell information

Om du har funderingar kring Coronavirus har Skolverket sammanställt bra information till skola och förskola. Du kommer till informationen via länk under rubriken Länkar här intill.

Allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Alla verksamheter i Sverige - statliga myndigheter, företag, kommuner, regioner, föreningar och religiösa samfund ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Gör följande enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

 1. sätt upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
 2. markera avstånd på golvet
 3.  skapa utrymme för att undvika trängsel
 4. håll digitala möten
 5. erbjud möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit
 6. undvik att fler personer samlas, särskilt i trånga lokaler