Olympier inspirerar barn i Sunne att se sin kapacitet och möjlighet att påverka

2020-03-06

Den 10 mars kommer en olympier till Fryxellska skolans aula för föreläsning till barn från Östra skolan i Sunne. Det hela ingår i World Children Prize-program och centralt är FN:s 30 globala mål för hållbar utveckling.

Årskurs 4-6 i Östra skolan i Sunne är med i World Children Prize-programmet där de tillsammans med miljoner andra barn i världen står upp för allas lika värde och rättigheter! De vill bidra till att bygga en mer medmänsklig värld där alla behandlas lika, där barnets rättigheter respekteras och där människor och miljö mår bra.

– 10 mars får vi besök av den svenske olympiern och skridskoåkaren Johan Röjler som ska inspirera barnen. Han berättar om de olympiska värderingarna, sina olympiska upplevelser, vikten av att tillsammans arbeta för att nå de globala målen och om de stora ögonblicken i sin idrottsgren. Inte minst om hur det känns minuterna innan start, säger Fadjer Alwan, förstelärare på Östra skolan.

I Jorden Runt-loppet, som följer och är en del av programmet, ställer barnen sina krav på hållbar förändring och bildar mänskliga kedjor. Dessa förlängs genom att barnen går eller springer tre kilometer för en bättre värld. 2019 tog sig drygt 1,1 miljoner barn 84,9 varv runt jordklotet! År 2020 beräknas de nå långt över 100 varv.

Sunnebarnen deltar i loppet

– De går eller springer tre kilometer tillsammans med Johan. Vi har atletiska elever som vill mer och vill veta vad som krävs för att bli en olympier. Det räcker inte med talang, hårt arbete och träning måste till.

Världens länder har kommit överens om att uppnå 17 mål till år 2030, för att minska den värsta fattigdomen, ojämlikhet i och mellan länder och för att lösa klimatkrisen. Barnen jobbar med de globala FN-målen för hållbar utveckling och diskuterar hur man är en bra medmänniska utifrån den olympiska värdegrunden.

De olympiska värderingarna handlar om tre saker: strävan efter excellens, visa respekt och bygga vänskap. Genom att lära känna sin egen kapacitet och ge sitt yttersta så kan man få ta del av segern. En idrottare visar respekt för andra och för sig själv, accepterar spelets regler och spelar rättvist. En idrottare träffar nya vänner, välkomnar skillnader och visar tolerans gentemot andra.

– Det är värderingar som vi på skolan i Sunne också står för, säger Fadjer Alwan.