Oljud från bilar med högtalare högprioriterad fråga i Sunne

2020-06-18 Några uppgivna Sunnebor tog kontakt med Gunilla Ingemyr(C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne, om problemet med störande ljudvolym nattetid. Hon initierade ett möte där Värmlands landshövding Georg Andrén, deltog samt Tobias Eriksson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Deltog gjorde även Henrik Gustavsson, tf chef lokalpolisområde Torsby , Torbjörn Dybeck, kommunchef, Marielle Magnusson, företagscoach och projektledare i Sunne kommun, Mats Jansson, säkerhetssamordnare, Sunne kommun och Jörgen Johansson, Yankee Wings, Sunne.

Oljud från bilar och hög volym på nätterna. Ungdomarna vill synas, höras och ha roligt. Sunnebor som bor centralt kan inte sova på nätterna. Ekvationen går inte ihop och behöver hitta sin lösning.

Det kan tyckas vara självklart att inte roa sig på andras bekostnad. Att kunna ha roligt, utan att ofreda andra. Så ser inte verkligheten ut tyvärr.

Invånare i de centrala delarna av Sunne känner sig grovt ofredade i sina hem och har hört av sig till Sunne kommun.

– Det har gått så långt att jag inte klarar att gå till jobbet alla dagar. Jag är helt slut, eftersom min sömnrytm är förstörd. Det är ohållbart att ha det så här. Jag trivs i Sunne och vill inte tvingas flytta härifrån, säger en Sunnebo.

Högprioriterad fråga

En rad åtgärder togs fram vid ett möte mellan Sunne kommun, polisen, företrädare för Yankee Wings, representanter för invånare och landshövdingen i Värmland, Georg Andrén.

Problemet handlar främst om extremt hög volym som också ger starka vibrationer, inte om bilarna. Polisen ser att företeelsen med stora högtalare och hög volym växer runt om i landet.

– Det har blivit en högprioriterad fråga hos polisen. På fredagar och lördagar i sommar har våra bilar som huvuduppgift att beivra problemet, säger Henrik Gustavsson, tf chef lokalpolisområde Torsby.

Polisen pratar varje år med elever i årskurs 8 och på gymnasiet om problematiken. De vill få ungdomarna att förstå att de behöver ta hänsyn till sin omgivning. De flesta förstår, men inte alla.

Ring 112 när brott pågår

Politiker i Värmland jobbar nu på att införa ett tydligt lagrum, vilket skulle ge Polisen större möjligheter att ingripa.

– Alla som känner sig störda av den höga volymen uppmanar vi att ringa 112. Anmäl när brottet pågår! Ju fler som säger ifrån, även direkt till dem som stör, desto bättre.

Alla har rätt till en bra ljudmiljö

Landshövdingen i Värmland, Georg Andrén, tar problembilden med sig till inrikesminister Mikael Damberg.

– Alla har rätt till en bra miljö och ljudmiljö och att känna sig trygg i sitt eget hem. Vi behöver utöver ny lagstiftning, även skapa ett allmänt engagemang kring problemet och sätta igång en bredd av åtgärder.

Polisen utbildar fler medarbetare i hur de ska ta sig an problemet. Fastighetsägare och näringsidkare i de områden där musiken stör som mest ska kontaktas för åtgärder.

Sunne kommun vill genom sitt lokala förebyggande råd, socialtjänsten och skolan få fler engagerade vuxna att synas ute. Kommunens lokala föreskrifter ska tillämpas tydligare.

– Vi vill självklart att människor ska må bra i Sunne. Det är förödande och oacceptabelt att få sin nattvila förstörd, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Tobias Eriksson (S).

Ungdomarna behöver tillhörighet

Marielle Magnusson och Jörgen Johansson tillhör bilkulturen i Sunne.

– Ungdomarna det handlar om behöver en samlingsplats där de kan träffa vänner och ha aktiviteter. Att köra runt är ett sätt att komma hemifrån och ha något att göra. Det här är en liten klick som ägnar sig åt att förstöra för alla. Det handlar inte om bilkultur, utan om att spela skränig musik där högtalarna riktar sig utåt från bilen med syfte att höras och störa, säger Marielle Magnusson.

Motorklubben Yankee Wings i Sunne har 104 medlemmar.

– Ungdomarna behöver fångas upp tidigt med olika aktiviteter där de kan få bra vuxenkontakter. De behöver gemenskap. Våra medlemmar har tillhörighet i klubben och sysslar inte med det här, säger Jörgen Johansson.

Vill hitta lösningar genom dialog

Alternativ behöver hittas. En fråga som tas med till Lokala förebyggande rådet i Sunne.

– Läget är ohållbart och behöver lösas. Vi hoppas vi kan hitta dessa lösningar tillsammans med ungdomarna. Förbud flyttar bara på problemet. Istället hoppas vi att ungdomarna kan sätta sig in i hur jobbigt det här är för små barn, gamla farfar eller folk som vill kunna ta sig upp pigga på morgonen för att kunna sköta sina jobb, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande.

För Sunneborna som lider av den höga ljudvolymen på nätterna är tålamodet slut.

– Det måste sättas gränser! Vi kan inte skydda oss mot det här på egen hand. Det är numer ett året-runt-problem och händer inte bara på sommaren.

 

 

 

 

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne