Ökat intresse för solel och hållbara transporter i Sunne

2019-11-20

Energi- och klimatrådgivarna – som finns i 284 av Sveriges 290 kommuner – har kraftsamlat i två nationella projekt som handlat om vägledning vid investering och installation av solceller och hur man går tillväga för att uppföra laddplatser till elfordon.

Projekten som startade våren 2018 har stöttat privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ på ett effektivt sätt.

De kommunala energi- och klimatrådgivarna erbjuder opartiska och kostnadsfria energi- och klimatråd och finns i till exempel Sunne och Torsby. Energikontor RegionVärmland arbetar med samordning i länet på uppdrag av Energimyndigheten.

Intresset för solceller är stort och cirka 44 000 personer har fått information eller fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med hjälp av solceller.

– Vi ser att energi- och klimatrådgivarna ger det stöd som gör att man går från ord till handling. Oftast handlar det då om att rådgivaren tillför information om tekniken och vad som är viktigt att tänka på. Dessutom vet de vad som gäller lokalt och i vilken ordning allt ska göras. Sådant är ju svårt att avgöra själv även om det idag finns mycket information på nätet, säger Anna Derneryd, Energikontor Väst, som leder det nationella projektet för solel.

Totalt har 56 000 personer fått information, tips och ökade kunskaper inom ämnena. Över 14 000 personer har fått fördjupad rådgivning av sin lokala rådgivare. Enligt Eva Lingwall, regional utvecklingsledare för energi- och klimatrådgivningen på Energikontor Region Värmland, har kommunerna nått 157 deltagare på föredrag och studiebesök, så kallade solsafari, och nått totalt 553 personer med fördjupad rådgivning i länet.

– De gemensamma satsningarna har gett en positiv effekt, både vad gäller övergången till mer klimatsmarta lösningar, men också på energi- och klimatrådgivningen som helhet. Många rådgivare upplever att intresset och efterfrågan av deras tjänster har ökat tack vare de nationella projekten, säger Morgan Dahlman på Energimyndigheten.

I Sunne och Torsby har projekten varit uppskattade, framförallt solenergikvällarnas studiebesök. Flera hushåll har beslutat sig för att satsa på en solcellsanläggning och producerar nu egen förnybar solel.

Inom projektet för hållbara transporter har privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar bland annat fått stöd i hur man installerar laddplatser för elfordon. Totalt har 12 000 personer nåtts genom personliga rådgivningar, seminarier, mässmontrar eller liknande.

– De flesta som kontaktar en rådgivare har redan bestämt sig för att de vill installera en laddplats, men behöver veta mer om hur de ska börja. De vanligaste frågorna är dels rent tekniska, dels kring ekonomi och vilka betallösningar man som företag eller förening kan använda sig av för att debitera anslutna bilar, säger Elin Törnwall, Energikontor Mälardalen, som leder det nationella projektet för hållbara transporter.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Den som är intresserad av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivning kan antingen ringa sin kommuns växel eller söka upp kontaktuppgifterna på Energimyndighetens webbplats.

Resultat och analyser i texten baseras på energi-och klimatrådgivarnas egen rapportering från projekten. 

 

Kontakt

Tina Näslund
Energi- och klimatrådgivare
E-post: tina.naslund@sunne.se
Tel: 073-2713674
Besök: Kvarngatan 6,
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Energikontor RegionVärmland
Eva Lingwall, eva.lingwall@regionvarmland.se

Samordning från Energimyndigheten 
Morgan Dahlman, 073-660 21 44
morgan.dahlman@energimyndigheten.se