Ökar rotationen på p-platser i Sunne centrum

2021-06-09 Från 15 juni kan du parkera 4 timmar på p-platsen mitt emot polishuset i centrala Sunne

För att få bättre rotation på centrala parkeringsplatser för besökare till Sunnes butiker införs en ny regel för parkeringen mitt emot polishuset på Långgatan. Från tisdag 15 juni kan du parkera i 4 timmar där istället för 8.

Det görs flera åtgärder för att skapa mer p-platser i centrum, bland annat att förbättra skyltningen och att de som jobbar centralt, inte minst kommunens egen personal, ska parkera längre bort så att de centrala parkeringarna frigörs till handel.

Parkeringsplatser vid Parkgatan görs till besöksparkeringar istället för arbetsparkeringar. När hemtjänsten flyttar till fd hotell Selma i höst frigörs parkeringar i Järnvägsparken.

Kontakt

Leif Jansson
Tf, tekniska enheten
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne