Nyanlända ungdomar i Sunne lär sig våga genom film

2019-12-03 En av ungdomarna har nyligen lärt sig cykla. I filmen uttrycker hon den flygande frihetskänslan hon upplever med att cykla.

Genom egenproducerade filmer som nyligen visades på Teaterbiografen i Sunne ger nyanlända ungdomar sina personliga perspektiv på tillvaron. Filmningen har fått modet att växa.

Värmlands nya är till för nyanlända, 15-24 år, som går i skolan och har bott i Sverige kortare än 4 år. Projektet ger ungdomarna stöd i att lösa problem som handlar om språket, skolan, fritiden eller framtiden.

Genom egenproducerade filmer som nyligen visades på Teaterbiografen i Sunne ger ungdomarna sina personliga perspektiv på tillvaron.

 Filmningen har hjälpt oss att våga – att uttrycka vad vi vill säga och skriva, säger en av deltagarna.

Filmerna tar upp ämnen som frihet, längtan och ensamhet.

– Det var svårt i början, men nu känns det bra. Vi har fått mycket hjälp av Gro Westgård som är filmare.

Lotta Appelquist är projektledare för Värmlands nya i Sunne.

 Det känns bra att låta ungdomarna berätta sina historier för andra och att de också själva får lyssna på sina berättelser. I filmerna visar de vilka de är. Det är roligt att visa hur olika människor är och hur olika vi tänker, säger Lotta Appelquist.

Som projektledare finns Lotta där för att lyssna och komma med råd eller hjälpa ungdomarna att hitta sätt att lösa problem. Det handlar också om att göra en plan för att ta sig genom skolan in på arbetsmarknaden. Filmningen har varit ett sätt att hjälpa ungdomarnas mod att växa.

Värmlands nya finns i 12 kommuner i Värmland och finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden). Projektet avslutas 31 januari 2020.