Nyanlända kvinnor i Sunne har fått nya vänner och viktiga kunskaper om samhället

2018-09-10 Från vänster Hawa Mohammadi, språkstödjare på dari och persiska, Anna Folmer Söderberg, projektansvarig och Zaina Helal, språkstödjare på arabiska.

De nyanlända männen i Sunne kommun visade sig snabbare ta plats i samhället än kvinnorna. För att stötta de nyanlända kvinnorna startades projektet SINK för ett år sedan.

Projektet SINK (Stärkt integrationsarbete för nyanlända kvinnor i Sunne kommun) har betytt mycket för de kvinnor som varit med.
– Jag har fått bättre självförtroende genom projektet, säger Hawa Mohammadi från Afghanistan.

Målet med alla aktiviteter som ordnats i projektet – som precis avslutats med fest på Slottet i Sunne – är att få kvinnorna att stärka sin identitet och på sikt bli ekonomiskt självständiga.

Varje söndag i ett års tid har därför nyanlända träffat kvinnor från Sunne för att prata svenska, lära sig mer om samhället och samtidigt göra något roligt tillsammans. Att få ta del av seder och traditioner har ökat de nyanländas förståelse för det svenska samhället.

– Vi har umgåtts, sportat, bakat dansat, sjungit, provat instrument, gjort utflykter och studiebesök. Vi har haft föreläsningar om värdegrund, jämställdhet och demokrati, natur, friskvård och entreprenörskap. Kvinnorna har fått nya vänner och utvidgat sina nätverk, säger Anna Folmer Söderberg, integrationssamordnare i Sunne kommun.

Två volontärer från ideella föreningar och civilsamhället samt en projektledare har varit knutna till projektet per mötestillfälle tillsammans med Hawa Mohammadi från Afghanistan och Zaina Helal från Syrien.

– Under projektet har vi inriktat oss på social integration, att stärka kvinnornas kunskap om samhället och öka deras självförtroende. Vi har haft olika teman inom sjukvård, hälsa, familjerådgivning, kvinnans roll i det svenska samhället, polis, räddningstjänst, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, lantbruk, fritid, kultur, att söka arbete, om utbildning och gett undervisning i att starta eget företag.

Integration handlar om att känna sig delaktig i samhället. I SINK-projektet har man också betonat attityder och förhållningssätt.

– Vårt integrationsarbete i Sunne har sin grund i människors lika värde, mänskliga rättigheter och tydliga åtgärder mot diskriminering. Tack vare projektet har vi kommit långt i integrationsarbetet för kvinnor i Sunne. Vi har ökat förutsättningarna för dem att komma ur sin isolering och hitta en ljus väg framåt.

Projektet SINK har drivits i Sunne tack vare statliga medel på sammanlagt
678 000 kronor där knappt 400 000 kronor använts. Tack vare ideellt arbete från föreningar som Svenska kyrkan, Röda korset, Rädda barnen, FN, Amnesty och civilsamhället har personalkostnaderna varit låga.

– Söndagarna har varit det bäst jag varit med om! Jag har verkligen längtat efter dagen att få träffa andra kvinnor och samtidigt får göra något roligt och nyttigt, säger Zaina Helal.