Nya tider för sophämtning från och med 7 februari

2022-02-03 Soptunnor

De nya körturerna för sophämtning görs för att bättre anpassa körturerna efter mängden sopor, vilket också ger personalen en bättre arbetsmiljö. Hämtning av avfall från hushåll sker som tidigare, normalt en gång varannan vecka.

Kommunens entreprenör för hämtning av kommunalt avfall (sophämtningen) Nordren AB, ändrar stora delar av de körrutter som finns idag.

Ändringen görs för att bättre anpassa körturerna efter mängden sopor. De nya rutterna ger entreprenörens personal en bättre arbetsmiljö, då bilarna inte längre går med övervikt. 

Hämtning av avfall från hushåll sker som tidigare, normalt en gång varannan vecka. 

Alla som får en ändring av sophämtningsdag och/eller vecka för sophämtning, får ett brev som talar om ändringen.

Vid frågor eller om ni önskar ett hämtningsschema för just din fastighet för kommunalt avfall, kontakta kommunens kundtjänst för VA och renhållning, se kontaktinformation under rubriken Kundtjänst.

Kundtjänst

Vatten och avfall
tekniskaenheten@sunne.se
Tele: 0565-16202
Besökstid (bokas): kl 8-12
Ärenden: 
beställning, annan  hämtningstid, faktura, akut beställning.
Kvällar och helger lämnas besked om vart du ska ringa för att få hjälp.