Nya satsningar på besöksnäringen i Sunne

2021-04-13

Sunne kommun stärker besöksnäringen med nya satsningar 2021.

– Besöksnäringen är den bransch som drabbats hårdast i pandemin. Vi i majoriteten gav därför kultur- och näringslivsenheten i uppdrag att ta fram förslag på hur vi kan stötta våra lokala företag utöver det vi gjorde 2020, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Stärker Sunnes attraktivitet

Besöksnäringen i Sunne är viktig ur flera aspekter.

– Den gör platsen attraktiv för besökare, för oss som lever här och den skapar viktiga arbetstillfällen. En besöksnäring i utveckling stärker Sunnes attraktivitet. Vi är därför glada över att vi kan presentera olika insatser som behövs för att branschen ska komma ur krisen så snabbt som möjligt.

Lokala insatser viktiga

De förlängda stöden som regeringen med samarbetspartier ger är nödvändiga och välkomna.

– Samtidigt är lokala insatser viktiga för att vi ska ta oss igenom pandemin tillsammans med näringen, säger Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Följande åtgärder sätts in för att stötta besöksnäringen i Sunne:

 • Slopade avgifter för alkoholtillstånd under 2021
 • Slopade avgifter för markupplåtelse
 • Förlängd utomhussäsong (ser över möjligheterna att inte alls begränsa utomhussäsongen)
 • Tidigarelägga investeringar som exempelvis upprustning av bryggor i Lysvik, Västra Ämtervik samt gästhamnen i Sunne
 • Ny webb för besöksnäring
 • Kulturpaket tillsammans med boendeanläggningar och kulturinstitutioner (inleddes 2020 och slog väl ut).

Finansieringen sker dels inom näringslivsbudgetens ram, investeringsbudgeten samt de medel som fanns avsatta för Rally Sweden 2021.

Arrangemangsbidrag

Den politiska majoriteten ska lägga fler förslag om åtgärder som långsiktigt stärker Sunne som destination i budgeten 2022. Bland annat vill de införa ett arrangemangsbidrag. Bidraget ska kunna sökas för större arrangemang och förmera besöksnäringens egna satsningar, som till exempel att förlänga säsongen.

– Vi vet att det ofta är föreningar som hjälper till vid större arrangemang. Vi ser denna satsning som mycket viktig då den delvis kan minska de negativa konsekvenserna för föreningarna som flytten av Rally Sweden orsakat, säger Tobias Eriksson.

Insatser genomförda 2020

Under 2020 genomförde Sunne kommun ett antal åtgärder för att stötta besöksnäring, handel och övriga företag:

Handel

 • Kom-i-gång med sociala medier och webbförsäljning (starthjälp erbjuds av näringslivsenheten)
 • Avgiftsfri gatuförsäljning utanför egen butik
 • Presentkort till lokala butiker för personalen inför jul (300 kr) samt en sommarlunch förra sommaren (150 kr)
 • Presentkort från handeln i Kulturpaket för besöksnäringen
 • Kvittotävlingen #sunneshoppar för personalen
 • Kvittotävlingen #sunneshoppar för alla som shoppas i Sunne

Besöksnäring

 • Uppskov av kommunala avgifter (prövas i varje enskilt fall och fortsätter 2021)
 • Förenklingar för riktlinjerna för alkoholtillstånd genomfördes nyligen (antalet rätter på menyn som ska vara obligatoriskt för att få alkoholtillstånd). Från 3-5-3 (förrätter, varmrätter, efterrätter) till 2-3-2
 • Möjlighet till att förlänga säsongen för uteservering för restaurangerna
 • Nya webbsidor för att attrahera besökare som vill vistas i naturen och för att samla öppna kulturbesöksmål
 • Årskort som gäller 3 kulturella besöksmål. Sunne kommun ombesörjde försäljning tillsammans med besöksmålen som fakturerar för sin del
 • Inköp av 350 stora kulturpaket inklusive entréer till de 3 stora kulturella besöksmålen samt 350 presentkort lokal detaljhandel
 • Paketering av kulturpaket för hotellen så att de kan erbjuda logi och reseanledning till förmånligt pris för boendeanläggningar
 • Tävling Hela Sunne Shoppar i två omgångar a) kommunanställda b) allmänhet
 • Mobila guider och quizz tas fram och marknadsförs
 • Tävling vinn tillbaka din vistelse

Övrigt

 • Skyndsam betalning till Sunne kommuns leverantörer (fortsätter 2021)
 • Uppskov av kommunala avgifter för övriga företag (prövas i varje enskilt fall och fortsätter 2021).

 

 

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, allmänna  utskottet ordförande, krisledningsnämnden
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne