Nya riktlinjer om att testa sig och stanna hemma från 1 november

2021-10-28

Syftet med de nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten är att undvika spridning av covid-19 och luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. Men också att skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Råden omfattar både de förändringar som genomfördes den 29 september och de nya riktlinjerna som gäller från den 1 november.
Den 29 september togs bland annat begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bort.
Läs mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd här

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

I dessa allmänna råd anses du som vaccinerad fjorton dagar efter att du har fått din andra dos vaccin mot covid-19.

Du som inte är vaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

 • hålla avstånd till andra människor, och
 • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Om du testat positivt för covid-19 (bär på sjukdomen)

Stanna hemma och följ förhållningsreglerna om du testat positivt för covid-19. Detta ändras inte den 1 november.
Läs mer om viruset och sjukdomen här 

Stanna hemma minst sju dygn från när symtomen började. Du ska ha varit feberfri de två senaste dygnen och känna dig frisk innan du kan gå tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter.

Stanna alltid hemma vid symtom på luftvägsinfektion

Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

Feberfri och frisk

Om du är vaccinerad barn, unga och vuxna, under 6 år, eller har haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna.
Du kan gå tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när du varit feberfri ett dygn och känner dig frisk, även om du fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I dessa fall rekommenderas testning vid symtom på luftvägsinfektion

 • Ej vaccinerad - vid symtom
  Med undantag för den som har haft bekräftad covid-19 under det senaste halvåret, samt barn under sex års ålder
 • Ej vaccinerad - utan symtom
  Efter resa till land utanför Norden. Med undantag för den som har haft bekräftad covid-19 under det senaste halvåret, samt barn under sex års ålder
 • För vaccinerad - vid symtom:
  Alla i behov av vård eller behandling.
  Efter resa i land utanför Norden.
  Personer som bor på SÄBO eller har hemtjänst.
  Äldre omsorgstagare på LSS-boenden.
  Hälso- och sjukvårdspersonal.
  Omsorgspersonal på SÄBO eller hemtjänst samt personal på LSS-boenden