Nya kommunfullmäktige i första sammanträdet efter valet

2018-10-23 Nya kommunfullmäktige i Sunne 2018-2021

Igår, 22 oktober 2018, hade det nya kommunfullmäktige(kf) sitt första sammanträde sedan valet, i Frykensalen, Sunne bibliotek. Kf är kommunens riksdag, Sunne kommuns högsta beslutande organ.

Kf fattar beslut om mål och riktlinjer som har övergripande betydelse för den kommunala verksamheten. De flesta ärenden som fullmäktige beslutar om, har först behandlats i kommunstyrelsen och utskotten.

De 41 ledamöterna väljs av medborgarna i kommunalval vart fjärde år. Valet hölls i september 2018 och mandatfördelningen mellan partierna blev så här efter valet:

Centerpartiet, 11
Socialdemokraterna, 10
Moderaterna, 5
Liberalerna, 3
Sverigedemokraterna, 5
Hela Sunne, 4
Miljöpartiet 1
Vänsterpartiet 1
Kristdemokraterna 1

Centerpartiet och Socialdemokraterna har ingått en valteknisk samverkan och har 21 av 41 mandat.

På första kf valdes ledamöter till kommunstyrelsen med flera. Så snart protokollet är justerat kommer vi att uppdatera vår webbplats med de nya namnen.

Ledamöter i kommunfullmäktige 2018-2022:

Centerpartiet:
Ola Persson
Gunilla Ingemyr
Freddy Kjellström
Sophie Janulf
Nils Ahlqvist
Bengt Hedelin
Nour Aghy
Emil Johansson
Karl-Johan Adolfsson
Mirja Lundström
Svenne Andersson

Socialdemokraterna:
Tobias Eriksson
Linda Johansson
Gert Dahlberg
Sofie Hauri
Lars-Åke Holmqvist
Agneta Carlsson
Lars-Olov Eriksson
Kari Gjulem
Kjell-Owe Larsson
Helena Anshammar

Moderaterna
Henrik Frykberger
Åsa Waldenström
Fredrik Andersson
Anton Bengtsson
Kerstin Johannesen

Sverigdemokraterna
Runar Filper
Jonas Bergström
Margaretha Geeske Den Halländer
Jan-Erik Annersand
Hans Arnkvist

Hela Sunne
Björn Gillberg
Henrik Lagerlöf
Jelena Krönström
Inger Grankvist

Liberalerna
Marianne Åhman
Barbro Dolling
Emma Pollack

Miljöpartiet
Eva Hallström

Vänsterpartiet
Lars-Erik Hedlund

Kristdemokraterna
Rolf Örnborg

 

Ersättare:

Centern
Bengt Gullström
Theresa Falck
Kjerstin Persson
Bengt Söderberg
Ida Nilsson
Tomas Ögren

Socialdemokraterna
Björn Wennerström
Anette Sätherberg
Robin Larsson
Gerd Karlsson
Karl-Erik Skoog

Moderaterna
Adam Schelin
Anette Rhudin
Thomas Waldenström

Sverigedemokraterna
Bengt Dahlén
Patrik Bergström
Per Nilsson

Hela Sunne
Karl-Erik Kulander
Hans-Olov Högberg

Liberalerna
Tage Sohl
Anna-Karin Sandell

Vänsterpartiet
Lars-Gurmar Johnson
Ingegerd Holmqvist

Miljöpartiet
Tina Bok
Anders Hallström

Kristdemokraterna
Mariann Larsson

Avgående kommunfullmäktige 2014-2018

Avgående fullmäktige 2014-2018: 

Centerpartiet
Ola Persson
Gunilla Ingemyr
Bengt Hedelin
Sophie Janulf
Freddy Kjellström
Ida Nilsson
Mirja Lundström
Bengt Gullström
Karl-Johan Adolfsson

Moderaterna
Thomas Waldenström
Henrik Frykberger
Åsa Waldenström
Fredrik Andersson
Kerstin Johannesen
Jan-Evert Rådhström

Liberalerna
Marianne Åhman
Barbro Dolling

Socialdemokraterna
Tobias Eriksson
Linda Johansson
Gerd Karlsson
Agneta Carlsson
Maria Andersson
Kari Gjulem
Gert Dahlberg
Helena Anshammar
Kjell-Owe Larsson
Sofie Hauri
Svante Magnusson
Lars-Olov Eriksson

Hela Sunne
Anders Broman
Björn Gillberg
Pär Stjernberg
Hans-Olov Högberg
Henrik Lagerlöf

Miljöpartiet
Lisa Carlsson
Tina Bok

Vänsterpartiet
Lars-Erik Hedlund

Sverigedemokraterna
Runar Filper
Lars-Göran Hagström
Hans Amkvist
Håkan Abelsson

Kontakt

Karl-Johan Adolfsson
kommunfullmäktige ordförande
E-post: karl-johan.adolfsson@sunne.se
Tel: 070-371 32 35

Gunilla Nyström
Enhetschef kommunkansliet
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne