Ny provtagning vid Öjerviks vattenverk

2021-02-09

Ett fel på kärlet som analysen förvarats i anses vara orsaken till de missvisande resultaten från provsvaren på råvattnet i Öjerviks vattenverk i Sunne.

Med anledning av den stora variation som provsvaren från råvattnet i Öjerviks vattenverk gav i höstas har Synlabs laboratorium i Linköping gjort en intern utredning. Vissa prover visade att det fanns halter av bekämpningsmedlet pentaklorfenol i vattnet.

Synlab konstaterar att deras analyser gjorda september-december 2020 har gett för höga och missvisande resultat.

– Ett fel på kärlet som analysen förvarats i anses vara orsaken. Nu har laboratoriet tagit fram ett annat kärl. En ny provtagningsomgång startar den här veckan och pågår 8 veckor framöver. Därefter gör vi en ny utvärdering, säger Hans Nilsson, enhetschef för vatten och avlopp i Sunne kommun.

Öjerviks vattenverk försörjer Sunne tätort, Västra Ämtervik, Öjervik och Rottneros med dricksvatten.

Kontakt

Hans Nilsson
Enhetschef VA-enheten
E-post: hans.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-161 91, 070-581 38 46
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA , 686 80 Sunne