Ny parkering och ny toalett

2018-06-12

18 nya parkeringsplatser och kommunens första parkering avsedd för motorcyklar färdigställs i centrum i sommar. Den nya parkeringen byggs på Mejeriängen. Den gamla offentliga toaletten som finns på platsen ersätts men en ny.

På grund av den stora efterfrågan på parkeringar anlägger Sunne kommun en ny parkering i centrum. Byggstarten sker i slutet av juni.

Den nya parkeringen omfattar 18 p-platser och 6 särskilda platser för motorcyklar. Dessutom byggs två p-platser för bil med släp i närheten.

En ny modern självrengörande toalett är beställd och ska ersätta den gamla som är i mycket dåligt skick. Den nya toaletten får en ny placering i närområdet, vid pumphuset intill Fryken. Tills att den nya toaletten är på plats hänvisar vi till bibliotekets toaletter.

Frykensundet har gott om grönytor och är ett område som vi värnar om för rekreation och på sikt vill utveckla för att göra ännu mer inbjudande.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne