Ny organisation inom turismen i Sunne

2017-01-02

Kontakterna för turismfrågor i Sunne sköts fram till 1 april 2017 av kommunens enhet för näringsliv och tillväxt. Därefter öppnar en auktoriserad InfoPoint i biblioteket.

1 januari till 31 mars 2017 gäller följande kontaktuppgifter för turistfrågor i Sunne:

e-postadress för turistfrågor
telefon: 0565-164 00

Telefontider:
vardagar 10.00-12.00 och 13.15-15.00.

Befintlig personal på Sunne kommuns enhet näringsliv och tillväxt sköter turistkontakterna fram till 1 april 2017. Då tar Sunne bibliotek över genom att starta en auktoriserad InfoPoint. Mer information om det kommer senare.

En ny tjänst som turism- och företagsutvecklare ska tillsättas. Sista ansökningsdag är 20 januari.

Arbetet som turismutvecklare fokuserar på destinationsutveckling och marknadsföring. Tjänsten innebär bland annat ansvar för produktutveckling och digitalisering tillsammans med företagen inom besöksnäringen. Turismutvecklaren förser våra besöksmål och InfoPoints med uppdaterad och relevant information. Del av tjänsten innebär att arbeta med näringslivsutveckling i övriga branscher i Sunne, där ingår bland annat kompetensförsörjning, affärsrådgivning och projektledning. Tjänsten ligger under enheten för Näringsliv och tillväxt med starka kopplingar till kulturenheten där turistinformationen för besökare är placerad.

Här kan du söka tjänsten

Bakgrund
Det helägda kommunala bolaget Sunne Turism AB upphörde i samband med kommunens försäljning av campingområdet på Kolsnäs till Grönklittsgruppen, 1 april 2016.

Enheten för näringsliv och tillväxt fick då  i uppdrag att organisera om turistverksamheten i Sunne. En utredning av framtidens besöksnäring är genomförd. Bland annat innebär detta en flytt av turistbyrån till biblioteket i centrala Sunne och en  större digital satsning eftersom alltfler söker sin information och gör bokningar och förfrågningar via nätet.