Gång- och cykelbro över Frykensundet i Sunne invigd

2021-11-03 Kommunstyrelsens ordförande Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Tobias Eriksson och Mikael Persson, samhällsplanerare, uttryckte allihop stor glädje över att bron äntligen står klar - som en del i satsningen på att utveckla Sunne.

Den nya gång- och cykelbron över Frykensundet i centrala Sunne, från Strandvägen över till Torvnäsområdet, är klar och invigdes onsdag 3 november. Välkommen att lämna in namnförslag på bron via länken i högermarginalen.

Kommunstyrelsens ordförande Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Tobias Eriksson (S) och Mikael Persson, samhällsplanerare, uttryckte allihop stor glädje över att bron äntligen står klar - som en del i satsningen på att utveckla Sunne.

Viktig bro för Sunnes utveckling

– Nya bron är viktig för den fortsatta utvecklingen av Sunne när det gäller centrumplanering, miljö och säkerhet. Bron bidrar till att skapa en trivsam småstadsmiljö där det är attraktivt och enkelt att bo. För ett år sedan tog vi första spadtaget och nu kan vi äntligen inviga bron. Någon har tidigare sagt att en infrastruktursatsning aldrig ångrats och det känns fantastiskt att få stå här idag, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Invigningens publik tog en promenad över den nya gång- och cykelbron över Frykensundet i Sunne

Reservbro för utryckningsfordon

Bron gör det enkelt att gå eller ta cykeln till centrum för de som bor på östra sidan Frykensundet. Säkerhet och trygghet är viktiga aspekter eftersom den även fungerar som reservbro för utryckningsfordon. Cyklister och gångtrafikanter kan undvika den hårt trafikerade Sundsbron, vilket avlastar den.

– Politiskt har vi prioriterat och gjort investeringen i bron som ett led i den långsiktiga utvecklingen av Sunne, säger Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Binder samman Sunne

Bostadsområdena Torvnäs och Solbacka hänger nu ihop med den västra sidan av Frykensundet med tätortens utbud av kollektivtrafik, handel, restauranger, Kolsnäs och Sundsbergsområdet. Strandområdena på både östra och västra sidan Frykensundet har betydelse som tätortsnära rekreationsområden.

Den nya gång- och cykelbron är något högre över vattenytan än Bryggarebron och för sjötrafiken utgör den inget hinder. Ångbåten Freja tar sig till exempel under genom att fälla sin skorsten. Bron är välvd både på höjdled och i sidled och har ett brospann på nästan 100 meter. Bron är belyst under kvällstid.

Sunneborna bjuds in att lämna namnförslag

En ny gång- och cykelbro har funnits med i visionen för Sunnes utveckling sedan 2009 och ingår i den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort. 2012 togs ett politiskt beslut om att upprätta en detaljplan för området. Processen med planarbeten, tillstånd, budgetarbete och politiska beslut har pågått under sju år. Själva byggnationen av bron har tagit cirka ett år.

– Hela gång- och cykelvägnätet i Sunne är under utbyggnad och den nya gång- och cykelbron är en viktig länk och en del i den utveckling och omvandling av Sunne som pågår, säger Mikael Persson, samhällsplanerare.

Byggkostnaden hamnar på cirka 20 miljoner kronor. Brons livslängd beräknas till 80 år.

Sunneborna kan nu lämna in förslag på ett passande namn för bron med tillhörande motivering. Skicka in ditt förslag via länken i högermarginalen. Kommunstyrelsen tar sedan beslut om vilket namnet blir.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne