Ny fördelning av flyktingar från Ukraina

2022-06-13

Eftersom färre skyddsbehövande än väntat söker sig från Ukraina till Sverige sänker Migrationsverket länstalet till 780 personer. Sunne ska ta emot 44 flyktingar enligt fördelningen.

Länsstyrelsen Värmland har nu rapporterat in förslag om en ny fördelning av skyddsbehövande på kommunnivå.

I avvaktan på att ny lagstiftning, som ska reglera fördelningen mellan kommunerna, träder i kraft den 1 juli, har Migrationsverket fastställt en ny fördelning på länsnivå eftersom färre skyddsbehövande söker sig till Sverige än vad tidigare prognostiserats.

Det nya länstalet för Värmland är 780 personer för 2022, att jämföra med länstalet om 2 299 som togs fram i slutet av april. De nya fördelningstalen ska gälla från den 1 juli i samband med att den nya lag som planeras i så fall träder i kraft.

Länsstyrelserna har fått uppdraget att utifrån föreslagna kommuntal föra dialog med respektive läns kommuner om en eventuell omfördelning. 

- I likhet med hanteringen av nu gällande kommuntal, som fastställdes i april, har kommunerna hanterat den nya fördelningen med samma solidaritet och skyndsamhet. Detta trots att förordningar som ska reglera anvisningsförfarandet och ersättningen till kommunerna inte fastslagits, säger Maria Ekholm, integrationsutvecklare vid Länsstyrelsen Värmland, och ansvarig för dialogprocessen med länets kommuner och Migrationsverket.

Fördelningen av skyddsbehövande mellan kommuner i Värmland 2022

Arvika 133
Eda 23
Filipstad 0
Forshaga 32
Grums 17
Hagfors 38
Hammarö 59
Karlstad 227
Kil 36
Kristinehamn 51
Munkfors 12
Storfors 8
Sunne 44
Säffle 26
Torsby 37
Årjäng 37