Sunne och Rottneros Park i stort kulturprojekt

2018-06-21

Kulturprojektet CUPIDO får 41 miljoner kronor i EU-medel, varav 7 miljoner går direkt till satsningar i Värmland. Partners från Värmland är Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Sunne kommun och Rottneros Park.

Länsstyrelsen Värmland samordnar och leder projektet som består av 14 partners från 7 olika regioner i 6 länder runt Nordsjön.

Kulturprojektet CUPIDO, som står för Culture Power: Inspire to Develop Rural Areas, beviljas EU-medel från Interreg Nordsjöprogrammet. Projektet har en totalbudget på drygt 41 miljoner kronor, varav 7 miljoner kronor går direkt till satsningar i Värmland.

Målet är att utveckla nya affärsmöjligheter inom kultursektorn i Nordsjöområdet. Detta för att stärka ekonomi, konkurrenskraft och social sammanhållning i landsbygdssamhällen. Kultur inom ramen för CUPIDO är aktiviteter så som konst, dans, musik, film samt kulturarv.

Partners från Värmland är Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Sunne kommun och Rottneros Park.

För Rottneros Park är en viktig fråga hur man kan förnya sig för att få fler och yngre besökare, hur man kan förlänga säsongen och hur man kan använda modern teknik för att utveckla och sprida kultur till en större publik.

På grund av både urbanisering och förändrad demografi har alla deltagande regioner en åldrande befolkning. Parterna i CUPIDO samverkar genom att utföra olika aktiviteter, dela idéer, erfarenheter och kompetens för att utveckla nya affärsmöjligheter inom kultur- och kulturarvssektorn.

Förhoppningen är att det kommer att stimulera utvecklingen av nya produkter och företag samt ge kunskap om nya affärsmetoder som kan hjälpa till att utveckla små och medelstora företag.

– Vi hoppas att projektet ska hjälpa till att stärka små och medelstora företag inom kultursektorn och bidra till att utveckla kulturen i Värmland på ett positivt sätt, säger Katarina Nordmark, Länsstyrelsen Värmland som är projektledare för CUPIDO.

Flera saker ska göras inom CUPIDO i Värmland. Bland annat kommer Region Värmland att sätta upp en teknisk miljö, för att utveckla digitala innovationer så att fler kan ta del av kultur- och kulturupplevelser.

Projektet är ett treårigt Nordsjöprojekt som startar i september 2018 och slutar i augusti 2021.

 Kontakt

Anders Olsson
Tillförordnad kommunchef
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Katarina Nordmark
Länsstyrelsen Värmland, projektägare i CUPIDO, 
tel: 073-369 90 00, e-posta Katarina Nordmark

Nina Höjdefors, Region Värmland, projektpartner i CUPIDO,
tel: 070-6058095, e-posta Nina Höjdefors