Nominera ungdomstalanger från Sunne

2018-05-02

Var med och nominera ungdomstalanger i åldern 14-23 år från Sunne. Talangerna hyllas under nationaldagsfirandet i Sunne, 6 juni, på Teatertorget.

Det är viktigt med goda förebilder som inspirerar andra och det finns talanger inom många olika områden. Det kan handla om framgångar i matematik, kultur, teknik, idrott eller något helt annat...

  • Talangen du nominerar utvecklas väl och ska ha gjort avtryck i Sunne, Värmland eller kanske till och med i Sverige/världen
  • Motivera din nominering med fakta om talangen
  • Bifoga personens mobilnummer
  • Observera att samma person som mest kan nomineras två år

Välkommen med din nominering som du skickar in senast 11 maj till denna e-postadress eller postadress Sunne kommun, Anneli Jansson,
1. Kommunikation, 686 80 Sunne.

Har du frågor kontakta Mats Svärdsén, Sunne kommun

Kontakt

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14, 070-236 34 65
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunikation, 686 80 Sunne

Mats Svärdsén
Hälsokonsulent
E-post: mats.svardsen@sunne.se
Tel: 0565-162 37, 070-583 96 89
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Personalenheten, 686 80 Sunne