Lämna in anbud för flerbostadshus på Nilssontomten

2019-01-24

Vill du bygga flerbostadshus i ett av Sunne centrums mest attraktiva lägen? Fram till 14 mars 2019 har du möjlighet att lämna in anbud för markanvisning på Nilsson-tomten.

Nilsson-tomten är belägen mitt i centrala Sunne och har Frykensundet som närmaste granne. Tomten utgörs av ca 3 500 kvadratmeter och har en byggrätt på 2 500 kvadratmeter fördelat i upp till 6 våningar (exklusive suterrängvåning).

Som exploatör förväntas du bygga bostäder och/eller kontor i en träbyggnad i enlighet med definitionen i vår träbyggnadsstrategi. Du förväntas även bidra till kommunens mål om att vara en hållbar kommun.