Netflix i samarbete med Alma Education i Östra Ämtervik

2022-09-15 Sara Broos som är utbildningsledare för Alma Education/Alma Manusutbildning i Östra Ämtervik

Netflix har initierat ett samarbete med Alma Education för att fortbilda etablerade romanförfattare och journalister som vill skriva manus för dramaserie. Kursen pågår 5 september - 2 december med två träffar i Östra Ämtervik, Sunne och i Lucca, Italien.

Uppstartsträffen hålls på Gunnerudsgården och Alma Löv Museum i Östra Ämtervik, Sunne, med sex etablerade författare och journalister från Sverige och Norge.

Workshopsledare är Jeffrey Bell, en av USAs mest framstående manusförfattare som bland annat skrivit manus till ARKIV X.

Komplext hantverk

Sara Broos som är utbildningsledare för Alma Education/Alma Manusutbildning har tillsammans med Netflix ansvariga för utveckling av nya talanger Grow Creative Benjamin Harris, baserad i Berlin, utformat utbildningen.

"Six writers are invited to participate and will each create an original TV series proposal and pilot script under the mentorship of experienced screenwriting instructors from the Anglo-American and Nordics regions and Netflix executives".

De sex deltagarna är Christoffer Carlsson, Henrik Langedahl, Eskil Engdal, Kristina Sandberg, Odd-Magnus Williamson och Shima Niavarani.

– Att skriva manus för film och dramaserie är ett otroligt komplext hantverk. Jag ser utbildningen som ett konstprojekt i sig, en egen värld vi skapar tillsammans; ledningen, lärarna och studenterna där vi kan utforska och experimentera.

Uppstart i Östra Ämtervik

Kursen kombinerar fysiska träffar med onlinearbete. Uppstarten är i Östra Ämtervik och nästa träff i oktober i Lucca, Italien.

– På Alma tror vi inte på nån gurupedagogik. Vi blandar vilt olika förhållningssätt och metoder och tror inte på att följa förutbestämda mallar utan att varje historia kräver sin egen form. Däremot har vi stor respekt för det komplexa hantverk manusskrivande är och vill utrusta de studerande med en
enorm verktygslåda.

Nya röster

Sara Broos se otroligt positivt på att Netflix aktivt söker efter nya röster och avsätter resurser, tid och engagemang till det.

– Netflix har i det här fallet handplockat författare de vill etablera ett samarbete med och som kunnat söka kursen.