Nationell försvarsövning under september

2017-09-05

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra övningen Aurora 17. Värmland berörs i mindre omfattning. Störningar kan dock förekomma vid enstaka tillfällen.

Värmland berörs främst av transporter genom länet. Vid enstaka tillfällen kan det därför uppstå störningar för ordinarie trafik. Buller från flygaktivitet och lågt flygande flygfarkoster kan förekomma i delar av länet. Hemvärn och bevakningsförband kan komma att delta och både svensk och utländsk militär kan vara synlig i länet.

Länsstyrelsen Värmland deltar i Aurora 17 och följer de aktiviteter som genomförs i länet. 

Aurora 17 är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ska öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Detta är den första och största försvarsmaktsövningen på mer än 20 år.