Mötesdag för anhöriga till någon med funktionsnedsättning

2017-08-30

Den 14 oktober är du välkommen till en mötesdag för inspiration, erfarenhetsutbyte och intressanta möten kring temat: Att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning.

Tid: lördag 14 oktober kl 9 – 16.30
Sista anmälningsdag: 25 september

Plats: Folkets hus, Forshaga

Ur programmet:

  • Att ha medkänsla med sig själv som anhörig
  • Vuxna syskon med bror eller syster som har funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk
  • Annorlunda barnbarn – om utmaningar när barnbarnet har en funktionsnedsättning
  • Vardagens superhjältar

Läs mer om mötesdagen och hämta länkar för anmälan här

Anhörigstöd

Med anhörig menas den som vårdar eller stödjer en närstående inom familjen, släkten eller vänkretsen, som inte klarar vardagen på egen hand.
Som anhörig är du ett ovärderligt stöd till den personen som behöver din hjälp. Det du gör betyder mycket för hans eller hennes livskvalité. Det kan många gånger vara en tung och tidskrävande uppgift.
I Sunne kommun har vi en anhörigsamordnare till stöd för dig som vårdar/stödjer en närstående, ung eller gammal och för dig som har frågor om att vara anhörig.
Du kan läsa mer om anhörigstöd och den hjälp du kan få här

Kontakt

Ewa Skoglund
Anhörigsamordnare
E-post: ewa.skoglund@sunne.se
Tel: 0565-16306, 073-070 32 57
Besök: Bergvägen 8
Adress: Postkod: 44, 686 80 Sunne