Mobil tandvård - smidigt för äldre

2017-08-29 Mobil tandvård underlättar för de äldre. Lisbeth Olsson, tandhygienist och Thanaa Hamran, byggnadsingenjör från Syrien som fått nystartsjobb på Folktandvården, tar väl hand om en av de 63 äldre som vill ha tandvård på Brogården

Mobil tandvård. Det erbjuder Folktandvården till de äldre som bor på Brogården i Sunne.

Under två veckor, två gånger om året, kommer Folktandsvårdens mobila mottagning till de äldre på kommunens särskilda boende Brogården.

- Det underlättar mycket för våra kunder och för personalen på Brogården. Det är inte så enkelt att ta sig iväg till tandläkaren för de äldre. Det här är verkligen en uppskattad service som fungerar smidigt, säger Inger Moberg, enhetschef på Brogården.

På Brogården finns tillgång till lyft och en rymlig, lättillgänglig lokal. De äldre får träffa både tandhygienist och tandläkare. Personalen på boendet får samtidigt utbildning i hur de bäst kan hjälpa de äldre med exempelvis tandborstning och fluorsköljning.

Folktandvårdens mobila mottagning - som just i Sunne fått namnet Nils Holgersson - åker runt till flera särskilda boenden i Värmland. Dentalmontörer fraktar, installerar och tar ner utrustningen.
- I Sunne åker vi bara till Brogården i dagsläget. Vi gör däremot insatser med förebyggande tandvård på övriga särskilda boenden, säger tandhygienisten Lisbeth Olsson.

Staffan Magnusson är tandläkare på mottagningen. Lsibeth Olsson, Malin Ydemar och Margareta Östlund jobbar som tandhygienister i teamet.

Kontakt

Inger Moberg
Enhetschef Brogården
E-post: inger.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 05
Besök: Brogården, Brogårdsgatan2
Adress: 90. Brogården, 686 80 SUNNE