Medborgarundersökning på gång i Sunne

2018-08-24

I dagarna, 23-29 augusti, får 1200 medborgare i Sunne kommun hem SCB:s medborgarundersökning i sin brevlåda.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på
uppdrag av kommuner för att mäta hur invånare ser på sin
kommun. Vad är de nöjda med och vad kan förbättras?

I Sunne får 1200 personer möjlighet att besvara enkäten. Undersökningen genomförs som en urvalsundersökning bland kommunens medborgare i åldrarna 18–84 år.

- Vi hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten. Det är viktigt för oss att få veta vad Sunneborna tycker att vi behöver förbättra så att vi kan göra rätt prioriteringar, säger Sunnes kommunchef, Berit Westergren.

I årets omgång deltar 111 kommuner. Medborgarundersökningen görs vartannat år i Sunne. Första gången var 2006.

Enkäten består av 86 frågor och är uppdelad i tre delar:
Del A Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
Frågorna handlar bland annat om arbetsmöjligheter, bostäder och
trygghet.
Del B Vad tror eller tycker du om din kommuns verksamheter?
Frågorna handlar bland annat om skolan, omsorg, kultur, gator och vägar.
Del C Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun?
Frågorna handlar bland annat om vilka möjligheter man har att komma i
kontakt med kommunens politiker och vilket förtroende man har för dem.
Medborgarna besvarar frågorna på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg
och 10 är högsta betyg.

Urvalspersonerna, alltså de som får enkäten, kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben.
Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i förbrevet som skickas ut den 23-29 augusti. Det går att logga in och besvara enkäten direkt när förbrevet kommer. Webbenkäten är i år anpassad för att det ska vara lättare att svara via en smart telefon eller läsplatta.
Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska. För att få en arabisk enkät behöver urvalspersonen kontakta SCB. Information om detta finns, på arabiska, i förbrevet, det brev som skickas med enkäten och i andra påminnelsen.
Postenkäter måste postas senast den 31 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är 5 november, kl. 13.00.

Allas åsikter är viktiga. Även du som inte får enkäten kan vara med och påverka vad som händer i kommunen.  Via formulär på sunne.se kan du skicka in synpunkter - se länk i högermarginalen. Du kan också välja att skicka in medborgarförslag till kommunfullmäktige via webbformulär. Se länk i högermarginalen.

Kontakt

Torbjörn Dybeck
Kommunchef
E-post: torbjorn.dybeck@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne