Medborgarlöfte 2021-2022 undertecknat i Sunne

2021-07-01 Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne och Henrik Gustavsson, lokalpolisområdeschef i Torsby, signerar medborgarlöftet för Sunne riktat till medborgarna.

1 juli undertecknade Polisen och Sunne kommun ett gemensamt medborgarlöfte riktat till Sunneborna. Trygghet, drogfri miljö för ungdomar och förebyggande arbete mot brott i nära relation är i fokus.

Under kommande två år ska Polisen och Sunne kommun aktivt och tillsammans fortsätta skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar. Trygghetsskapande åtgärder riktat mot trafikmiljön i centrala Sunne samt brott i nära relation sätts i fokus.

1 juli undertecknade parterna ett gemensamt medborgarlöfte riktat till Sunneborna.

– Vi är starkare tillsammans! När vi preciserar vad som är viktigt att fokusera på ger det också bättre resultat. Därför är det bra med ett gemensamt åtagande, säger Henrik Gustavsson, lokalpolisområdeschef i Torsby.

Ökad trygghet, minskad brottslighet

Samverkan mellan polis, socialtjänst och skola är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete. Medborgarlöfte handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om och som ska ge effekten av ökad trygghet och minskad brottslighet.

– Det är bra att medborgarlöftet gäller specifikt för Sunne och är framtaget i Lokala rådet för trygghet utifrån våra utmaningar lokalt. Vi följer sedan upp arbetet så att vi kan se om våra aktiviteter ger resultat, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Områdespolis i Sunne

En konkret åtgärd är att Sunne ska få en områdespolis som sköter kontakten med skolan och socialtjänsten. En annan är att tänka brottsförebyggande när nya områden ska planeras och anläggas, till exempel parkområdet vid före detta Hasses handelsträdgård.

Medborgarlöftets innehåll

Medborgarlöftet för Sunne gäller 2021-2022 och ser ut så här:

  • Tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet och droger
  • Rikta insatser mot droger bland unga och prioritera lagföring
  • Förebygga brott i nära relation
  • Brottsförebyggande arbete kring brott i nära relation
  • Förstärka förebyggande arbete med tidig upptäckt genom ANDT-insatser från årskurs 6 och stöd till tonårsföräldrar
  • Förebygga att ungdomar hamnar i riskmiljöer, kriminalitet och drogmissbruk
  • Sträva efter att få samtycke från föräldrar i de fall ungdomar testat positivt för narkotika eller befinner sig i riskzon för kriminalitet
  • Aktiv dialog, tillsägelse och rapportering av störande trafik i centrum. Riktade trafikkontroller mot buskörning i centrum samt drog- och rattfylleri
  • Samverkan kring trafikmiljön i centrala Sunne

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne