Medborgarförslag hanterade

2020-06-05

Här är en de medborgarförslag som gicks igenom på senaste kommunstyrelsen, 2 juni 2020.

"Gör en skridskorink på betongplattan som finns kvar efter rivningen av handelsträdgården norr om Magasinsgatan i centrala Sunne." Förslaget tas med i planeringen av området som pågår.

– Vi tar med idén i det arbete som plan och projekt gör tillsammans med kultur- och näringslivsenheten, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Ingemyr (C).

En medborgare föreslår att öppettiderna på Holmby återvinningscentral förlängs. Det skulle öka tillgängligheten och minska risken för dumpning bland annat.

Verksamheten samhällsbyggnad utreder ökade öppettider i sin handlingsplan för tillgänglighet.

Förslag som avslås

Ett medborgarförslag önskar en hundrastgård. Kommunen har inga medel till detta i nuläget.

Det finns heller inga resurser för att införa läsambassadörer i skolorna.

Förslaget att böcker som byts ut på biblioteket lämnas till Fritidsbanken för utlåning avslås också.

– Det är positivt att människor engagerar sig. De flesta förslagen är jättebra, men tyvärr finns inte resurser att genomföra allt, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Ingemyr (C).

Förslaget att träd som finns naturligt i de värmländska skogarna planteras i de centrala parkerna i Sunne avslås, eftersom det skulle bli dyrt.

Några fler träd kan komma att planteras på Mejeriängen för att utveckla det området.

– Vi kan tyvärr inte lova att vi gör en hel anläggning som förslagsställaren önskar, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Ingemyr (C)

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne