Mannen från månen – en tillvarons utlänning

2018-07-31

Ett musikdramatiskt program om Gustaf Fröding med Frödingkvartetten från Göteborg.

Ett arrangemang under Sunne Kulturvecka.

Plats: Sunne bibliotek
Dag: onsdag 8 augusti
Tid: kl. 19.00. Fikamingel utanför Frykensalen från 18.30.
Entré: 100 kr.

Arr: Kulturenheten Sunne kommun

Sunne Kulturvecka pågår 5-12 augusti med en mängd arrangemang på olika platser i Sunne.

Det tryckta programmet för hela kulturveckan finns att hämta på Sunne Bibliotek och programmet kan även läsas här: www.kulturveckanisunne.se