Luciakonsert

2018-11-13

Luciakonsert med Kulturskolans körer och solister

Medverkande: Sunne Lucia med tärnor, Ministjärnorna, Stjärnorna, Stars med solister

under ledning av Ingrid ”Mimi” Esbjörnsson och Gunilla Hallgren.

Luciatalet hålls i år av Birgitha Libert, Sunne hembygdsförening.

Lördag 8 december kl 16.00

Sunne kyrka

Fri entré. Välkommen!

 

 

 

Arrangörer: Sunne kommun/Kulturenheten, Lions Sunne, Sunne hembygdsförening, Sunne församling