Linda Johansson (S) tf kommunalråd tills vidare

2020-10-20

Kommunalrådet i Sunne, Tobias Eriksson (S), är sjukskriven ytterligare tre veckor. Linda Johansson (S) går in som tf kommunalråd tillsvidare.

- Jag inser att det är ett stort ansvar och jag ska göra mitt bästa. Jag önskar Tobias all bättring och hoppas att han snart är tillbaka, säger Linda Johansson.

Kristina Lundberg (C) är kommunstyrelsens ordförande och Linda Johansson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Partierna bildar tillsammans majoritet och båda är kommunalråd i Sunne på vardera 75 procent.

Linda är nu tjänstledig från sitt jobb som handledare för extern sysselsättning inom LSS och socialpsykiatrin.

Följande gäller under tiden Tobias Eriksson är sjukskriven:

Tobias Eriksson (S) begär ledighet från sina uppdrag som
kommunstyrelsens l :e vice ordförande, ordförande i allmänna utskottet och
som kommunalråd 75 % under sin sjukskrivningsperiod.

Linda Johansson (S) utses som kommunstyrelsens l :e vice ordförande i
kommunstyrelsen från och med 2020-10-20.

Kristina Lundberg (C) utses som ordförande i allmänna utskottet från och
med 2020-10-20.

Linda Johansson (S) utses som kommunalråd 75 % från och med
2020-10-20.

Ersättamas uppdrag upphör automatiskt när Tobias Eriksson (S) återgår
till uppdragen.

Kontakt

Linda Johansson (S)
Tf kommunalråd
0565-168 05, 076-104 28 44
linda.johansson@sunne.se