Lättsam mötesplats för nyanlända och svenskfödda kvinnor i Sunne

2017-10-09

Sunnes nya mötesplats för nyanlända och svenskfödda kvinnor/tjejer, på söndagar kl 15-17, på Kvarngatan i Sunne är välbesökt.

50-60 besökare från Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Nordsudan, Sydsudan, Kongo, Kenya, Lettland samt svenskfödda lär känna varandra under lättsamma former i projektet SINK (stärkt integrationsarbete för nyanlända kvinnor i Sunne kommun). På bilderna ovan ser du  Zaina Helal från Syrien och Hawa Mohamadi från Afghanistan som är medarbetare i projektet och kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Gunilla Ingemyr.

Redan har deltagarna bestämt sig för ett återkommande inslag. En ”kör” är bildad och den träffas sista söndagen varje månad med Caroline Eriksson Wärme som körledare.

Sunne kommun vill med SINK-projektet stärka integrationsarbetet för nyanlända kvinnor. Kommunen har fått 678 000 kronor i statligt bidrag från länsstyrelsen. Integrationssamordnaren i Sunne kommun, Anna Folmer Söderberg, är projektledare. Dessutom deltar två volontärer från ideella föreningar och civilsamhället i Sunne varje söndag.

– Vi vill få nyanlända kvinnor och tjejer att komma ifrån isolering i hemmen. Vi vill skapa en mötesplats med tillfälle att prata svenska och hitta nya vänner. Svenskfödda kvinnor och tjejer är alltså lika välkomna i det här projektet, säger Anna Folmer Söderberg, integrationssamordnare i Sunne kommun.

Mötesplatsen är på söndagar kl 15-17 i Vägvisarens lokaler, Kvarngatan 7, i centrala Sunne. 1 oktober 2017 var det invigning.
– Kvinnorna ska själva från gång till gång kunna bestämma vad de vill göra de här timmarna, men vi tänker oss att vi umgås, bakar, dansar, provar instrument, sporter, gör utflykter och studiebesök till exempel.

Tanken är också att ha en del föreläsningar om värdegrund, jämställdhet och demokrati, natur, hälsa, entreprenörskap, gemenskap, handarbete, kultur, trädgårdsarbete, jordbruk, skönhetsvård, samhällsinformation, bank och försäkringar.

– Mötesplatser som stimulerar till innanförskap, samhörighet och kunskap om det samhälle vi lever i är en viktig pusselbit för ett bra liv, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne, som talade vi invigningen.

Mötet läggs på söndagar när männen oftast är hemma.
 Det gör det möjligt för kvinnorna att komma hit utan barn. Vi vill skapa lite tid och utrymme för dem utanför familjen, säger Anna Folmer Söderberg.

Sunne kommun jobbar på många olika fronter med att få till en bra integration. Bland annat genom projekten Connecting people, Familjecentralen för nyanlända barnfamiljer, Värmlandsmodellen, projektet Etablerad i Sunne, projektet Värmlands Nya, projektet Värmlands Mansforum – Interkulturella Mansgrupper och integrationsprojekt i föreningslivet och skolan.

– Vi samarbetar med flera av de andra projekten och nu finns det något för all integration i Sunne. Det känns väldigt bra.

Alla kvinnor/tjejer i Sunne hälsas varmt välkomna till Vägvisaren på söndagar. I söndags var temat dans och ett 30-tal kvinnor testade zumba, syrisk och afghansk dans.

– Inte det lättaste, men mycket trevligt, säger Anna.

Kontakt

Anna Folmer-Söderberg
Integrationssamordnare
E-post: anna.folmer-soderberg@sunne.se
Tel: 0565-164 52, 072-204 97 09
Besök: Kvarngatan 7
Adress: 1. Integrationsenheten
686 80 Sunne